TerraNet


Nystart med högaktuell marknad i stark tillväxt

TerraNet är ett svenskt bolag som för närvarande bedriver utvecklingsarbete för att anpassa Bolagets mjukvara utefter kunders olika produkter inom avancerat förarstöd och självkörande fordon. TerraNet adresserar en marknad av omfattande storlek och redan vid en mindre marknadsandel kan betydande intäkter genereras. Bolaget har idag pågående pilotprojekt med Volvo Cars och Volvo Trucks. I ett Base scenario estimeras en omsättning om 23,6 MSEK år 2023. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 1,9 kr i ett Base scenario.


  • Den globala marknaden för V2X väntas växa kraftigt

TerraNets satsning inom kommunikation mellan fordon-till-fordon samt avancerat förarstöd och självkörande fordon är en teknikintensiv och starkt växande marknad. Autonoma fordon som helhet förväntas nå ett marknadsvärde om ca 7 000 miljarder dollar år 2050. TerraNet är b la verksamma inom marknaden för V2X (”Vehicle-to-Everything”) och trots en regulatorisk osäkerhet estimeras att investeringar inom V2X globalt kommer att växa med mer än 170 % mellan åren 2019 och 2022, vilket gynnar TerraNet. Det pågår just nu ett stort skifte i affärsområdena som befinner sig i stark tillväxt och där marknaden just nu kännetecknas av stora investeringar och goda förbättringsmöjligheter bl.a. inom säkerhet och positionering.

  • TerraNets bolagsstruktur skapar möjlighet till korsförsäljning

TerraNet har idag flera pågående pilotprojekt inom verksamhetsområdet Research samt samarbeten tillsammans med ett antal multinationella storföretag, såsom Volvo Trucks, Volvo Cars och Veoneer. verksamhetsområdet Research ses som ett insteg till att sluta renodlade konsultavtal på kort sikt och för att utveckla och färdigställa en marknadsnära produkt för fordonsindustrin på längre sikt. TerraNets olika verksamhetsområden estimeras skapa synergier i form av ökad korsförsäljning, där TerraNets verksamhet i sin helhet väntas gynnas av bolagsstrukturen.

  • Unik marknadsposition kan leda till intressanta samarbetsavtal

I ett Base scenario förväntas TerraNet att kunna kapitalisera på sin unika marknadsposition och sluta strategiskt viktiga samarbetsavtal, vilket sammantaget ger ett motiverat pris per aktie om ca 1,9 kr.

  • Riskfaktorer

TerraNet verkar inom ett nischat affärsområde, där Bolagets produkterbjudande kräver en lång och komplex försäljningsprocess, vilket ökar risken. Den finansiella risken anses också vara hög då TerraNet fortfarande är ett utvecklingsbolag och inte är lönsamt.

7

Value drives

32

Historical profitability

6

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.