TerraNet Q4-19


Nytt orderavrop ger nya möjligheter

TerraNet är ett svenskt bolag som för närvarande bedriver utvecklingsarbete för att anpassa Bolagets mjukvara utefter kunders olika produkter inom avancerat förarstöd och självkörande fordon. TerraNet adresserar en marknad av omfattande storlek och redan vid en mindre marknadsandel kan betydande intäkter genereras. Bolaget har idag pågående pilotprojekt med Volvo Cars och Volvo Trucks. I ett Base scenario estimeras en omsättning om 9,7 MSEK år 2020. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 1,3 kr i ett Base scenario.

  • Påbörjade projekt kan medföra order framgent

Under slutet av november 2019 erhöll TerraNet en första order om 200 tSEK från en ”global amerikansk medie- och nöjeskoncern” för framtagande av en systemspecifikation inom aktiv säkerhet. Detta är en första order inom ramen för ett större projekt som förväntas pågå i två år och uppskattas vara värt mellan 17-20 MSEK. Under Q4-19 fortsatte Bolaget att utveckla det samarbetet som tidigare har ingåtts med VoxelFlow. Analyst Group ser positivt på projekten, där den initiala första ordern från mediakoncernen stärker sannolikheten att TerraNet ska få ta del av fler orders inom ramen för projektet framgent. Om projektet avser TerraNets egna teknik skulle detta starkt påvisa Bolagets teknik.

  • TerraNets bolagsstruktur skapar möjlighet till korsförsäljning

TerraNet har idag flera pågående pilotprojekt inom verksamhetsområdet Research samt samarbeten tillsammans med ett antal multinationella storföretag, såsom Volvo Trucks, Volvo Cars och Veoneer. verksamhetsområdet Research ses som ett insteg till att sluta renodlade konsultavtal på kort sikt och för att utveckla och färdigställa en marknadsnära produkt för fordonsindustrin på längre sikt. TerraNets olika verksamhetsområden estimeras skapa synergier i form av ökad korsförsäljning, där TerraNets verksamhet i sin helhet väntas gynnas av bolagsstrukturen.

  • Unik marknadsposition kan leda till intressanta samarbetsavtal

I ett Base scenario förväntas TerraNet att kunna kapitalisera på sin unika marknadsposition och sluta strategiskt viktiga samarbetsavtal, vilket sammantaget ger ett motiverat pris per aktie om ca 1,3 kr.

  • Komplexa försäljningsprocesser är en risk

TerraNet verkar inom ett nischat affärsområde, där Bolagets produkterbjudande kräver en lång och komplex försäljningsprocess, vilket ökar risken. Den finansiella risken anses också vara hög då TerraNet fortfarande är ett utvecklingsbolag och inte är lönsamt.

5

Value drives

1

Historical profitability

9

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.