Talkpool Q4-17


Talkpool – Återkommande intäkter från telekom möjliggör strategiskifte mot IoT 180116

Talkpool AG (”Talkpool” eller ”Bolaget”) är noterade på First North sedan maj 2016 och är verksamma inom telekom- och nätverkstjänster (TNS) samt tillhandahåller lösningar inom Internet of Things (IoT). Bolaget grundades 2000 i Schweiz och har huvudkontor i Chur. Talkpools verksamhet sträcker sig över fyra kontinenter fördelat på 20 länder och sysselsätter ca 1 300 personer. Telekom- och nätverkstjänsterna erbjuds främst i utvecklingsländer men även i industriländer såsom Tyskland och Sverige. Inom verksamhetsområdet IoT erbjuder Talkpool planering och distribution av IoT-nätverk med fokus på den europeiska marknaden.


  • Trend mot att mobiloperatörer outsourcar TNS

Marknaden för Telecom Network Services (“TNS”), har genomgått ett paradigmskifte, där tjänster som tidigare utfördes in-house av operatörerna själva nu kommit att gradvis läggas ut till underleverantörer i syfte att minska kostnader och fokusera på kärnverksamheten. Talkpool har i dagsläget flertalet O&M-avtal (service och underhåll) från bl.a Digicel och Cellnex. Dessa kontrakt varar i snitt 2-3 år och förlängs automatiskt om inte kunden aktivt säger upp avtalet. Att byta O&M-avtal är förenat med höga risker och kostnader. Således genererar O&M-avtal stabila återkommande intäkter.

  • Väl positionerade mot IoT

Bolagets strategi är att kassaflödena från TNS ska användas till att öka försäljning och utveckla produkter inom IoT. Talkpool har en bra positionering och kompetens för att kunna växa inom detta segment. Bolaget har flertalet stora kunder inom telekombranschen, däribland operatörer och försäljare som Digicel, Tele2, Deutsche Telecom, Ericsson, Huawei. Samtliga av dessa bolag kommer att vara med i utvecklingen av IoT. 2017-12-28 erhöll Talkpool en order om 25 MSEK (2,5 MEUR) inom IoT på Haiti, vilket visar på potentialen inom detta segment. Vidare har Bolaget flertalet pilotprojekt fördelade på åtta länder.

  • Värderas till 46 kr, motsvarande uppsida om 15 %

Givet gjorda prognoser värderas Talkpool till 46 kr baserat på en kassaflödesvärdering. Prognoserna bygger på att Bolaget växer inom IoT, vilket med högre lönsamhetspotential medför marginalförbättringar.

  • Exponering mot utvecklingsländer medför risker

Bolagets strategi är att kassaflödena från TNS ska användas till att öka försäljning. Bolaget är verksamma i bl.a. Haiti, Maritius, Uganda, Tanzania, Pakistan, Irak och Mexico. Många av dessa länder kännetecknas av politisk osäkerhet, osäkert rättssystem och osäker institutionell infrastruktur.

7

Value drives

3

Historical profitability

8

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.