SensoDetect Q2-18


SensoDetect – Visar framgångar i Sydamerika och Asien

SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykisk sjukdom. Tekniken heter BERA och Bolaget står i startgroparna för att lansera BERA 3.0, vilken har möjligheten att minska ledtiderna med minst 30 % i psykiatrin. Aktien har sedan starten 2017 fallit med ca 25 % och framstår alltjämt som attraktiv med avseende på Bolagets estimerade intäkter 2018 och 2019 om 1,4 MSEK resp. 21,5 MSEK. Givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA 3.0, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering.


  • Framgångar i Bolivia och Sydkorea

SensoDetect har under 2018 levererat BERA 3.0 till flera marknader, bl.a. Bolivia och Sydkorea. Bolagets distributör i Bolivia har sedan tidigare visat upp åtta LOI:s från intresserade köpare. Under september 2018 stod det klart att distributören i Sydkorea meddelat samarbete med två sjukhus i Sydkorea för inledande försök med BERA 3.0. Sammantaget är det positivt att SensoDetects distributörer redan börjat komma igång med införsäljningen av BERA 3.0, och närmast bedöms utvecklingen i både Sydamerika och Asien som extra intressant att följa.

  • Affärsmodell möjliggör penetration av höga inträdesbarriärer under 2018

Bolaget säljer BERA 3.0 genom en Pay Per Use (PPU)-modell, dels för att underlätta inträde i branschen och dels för att öka den långsiktiga intjäningsförmågan per maskin. Totalt förväntas Bolaget leverera 15 st. BERA 3.0 under 2018, vilket ger en prognostiserad omsättning om
1,4 MSEK och ett underlag att bygga vidare på under 2019.

  • Fair value” på prognostiserad försäljning 2018 ger en indikativ aktiekurs om 2,1 kr

SensoDetects kommunicerade mål om 20 st. levererade BERA 3.0 under 2018 har justerats till 15 st. i analysen. Sammantaget estimeras SensoDetect prestera 1,4 MSEK i omsättning under perioden. I en P/S-jämförelse med relevanta alternativinvesteringar och en härledning av värdering, indikeras ett ”fair value” om 2,1 kr 2018.

  • 2018 har bland annat innehållit leverans av BERA 3.0 och en riktad emission

Under mars genomförde SensoDetect en riktad emission, vilket således stärkte kassan och minskade den finansiella risken inför resten av året. Bolaget uppvisar en god kostnadskontroll och den finansiella ställningen ses inte längre som ett hot mot aktiekursutvecklingen under 2018. Under H1-18 levererade SensoDetect den första BERA 3.0, och sedan dess har Bolaget levererat systemet till flera marknader.

5

Value drives

1

Historical profitability

8

Risk profile

4

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.