Plexian


FinTech-bolaget med flera väldiversifierade intäktskällor

Plexian AB (”Plexian” eller ”Bolaget”) är ett FinTech-bolag med en färdigutvecklad plattform och ett första partnersamarbete på plats med 300 000 medlemmar. Under 2021 handlar det för Plexian om att utveckla samarbetet och öka antalet användare av betalningsplattformen Edge, parallellt med att ansluta ytterligare partners och nya användare. Givet ett bra grundarbete under 2021 kommer det skapa förutsättningar för att från år 2022 fokusera fullt ut på tillväxt och stigande marginaler. Tills år 2023 estimerar vi att omsättningen har stigit till ca 86 MSEK, vilket utifrån en viktad målmultipel och diskonteringsränta ligger till grund för ett nuvärde om 7 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Adresserar flertalet miljardmarknader

Plexian adresser ett flertal miljardmarknader i hög tillväxt, t.ex. förväntas den globala marknaden för lojalitetsprogram växa med en CAGR om 15 % för att nå en storlek om 15,5 mdUSD år 2025. Vidare, i Europa år 2025 estimeras Buy-Now-Pay-Later (BNPL)-köp att uppgå till ca 347 mdUSD och utgöra 30 % av de totala köpen via e-handelskanaler. Dessa exempel på trender pekar på att tjänster likt de Plexian erbjuder kommer att efterfrågas i en successivt högre grad under de kommande åren.

  • Avtal med exponering mot 300 000 medlemmar

Via det ingångna avtalet med gymkedjan Fitness24Seven under 2020, där pilotutrullning börjades under Q4-20, har Plexian redan idag exponering mot en medlemsdatabas av 300 000 individer. Även om det inte är sannolikt att samtliga av dessa skulle bli användare av Edge, skulle likväl värdet av hela användarbasen rent illustrativt, utifrån Analyst Groups egna antaganden avseende intäkt per användare, motsvara en adresserbar omsättning omkring 378 MSEK per år för Plexian. Enbart vid befintligt antal partners finns därmed förutsättningarna för att Plexian successivt ska kunna växa sin omsättning.

  • Affärsmodell med ”win-win-win”-situation

Modellen balanserar intressena hos konsumenter, säljare och partners genom att erbjuda konsumenter skräddarsydda erbjudanden som ger riktiga pengar tillbaka vid köp, s.k. cashback, bistå säljare i att nå de mest relevanta kunderna till en kostnad som uppstår först vid försäljning samt förse partners med en plattform för att kapitalisera på användardriven data. Plexians affärsmodell gynnar därmed samtliga parter och skapar en, för marknaden, unik ”win-win-win”-situation.

  • Pre-money värdering ger attraktiv risk reward

Lättade nationella restriktioner, vidareutvecklat samarbete med Fitness24Seven, ytterligare partners och totalt sett en ökad användarbas och försäljning utgör potentiella värdedrivare i aktien under kommande kvartal. Med tanke på rådande Pre-money värdering om 33 MSEK i samband med noteringen på First North, bjuder detta in till en position som innebär en attraktiv risk reward.