Newton Nordic Q2-21


Referensportföljen blir bara starkare

Newton Nordic AB (”Newton Nordic” eller ”Bolaget”) är ett teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade lösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Analyst Group estimerar stark tillväxt för Newton Nordic framgent, b.la. drivet av de större affärer som kommer att kunna realiseras i och med den strategiska omställningen som successivt genomförs. Utifrån vald målmultipel 2023 års estimerade nettoomsättning om 28,7 MSEK och en diskonteringsränta om 12,1 %, motiveras ett nuvärde per aktie om 1,00 kr i ett Base scenario.

  • Referensportföljen stärks ytterligare

Newton-systemet används primärt för att livesända TV-produktioner världen över inom åtskilliga kategorier, med flera prestigefyllda produktioner på meritlistan, såsom Oscarsgalan, Super Bowls halvtidsshow och Champions League. Systemet anses av många kunder och användare vara ett av världens främsta produktsystem för stabilisering och fjärrstyrning av produkt-system. Under sommaren 2021 stärktes denna redan gedigna meritlista ytterligare, vari Newton-systemet användes på samtliga arenor under fotbolls-EM och även under de Olympiska Spelen. Detta visar på det förtroende marknaden har för Newton Nordics produkter, och antas stärka Bolagets redan välrenommerade, tillika internationella, varumärke vilket på sikt kan sänka införsäljningsbarriärer bland nya aktörer inom TV- och filmindustrin.

  • Står redo för ökade volymer framgent

Pandemin fortsätter vara en hämmande faktor för investeringsviljan inom TV- och filmbranschen, även om Bolaget ser tendenser till ökad aktivitet och beläggningsgrad hos sina kunder. Två för Bolaget viktiga mässor äger rum under hösten, vilket utgör en trigger för starkare tillväxt framöver då mässor historisk har varit ett av de mest betydelsefulla sätten för Bolaget att marknadsföra sina produkter på. Newton har proaktivt ökat sitt lager av viktiga produktionskomponenter, i bakgrunden av den globala halvledarbristen, vilket möjliggör för Bolaget att ta tillvara på en högre efterfrågan framöver, något Analyst Group har estimerat.

  • Vi reviderar våra prognoser för år 2021

Att H1-21 skulle utvecklas i linje med H2-20 hade vi tagit höjd för, med en förväntansbild att försäljningen skulle accelerera under H2-21. Den bilden är intakt, men med hänvisning till att böckerna för det tredje kvartalet stängs om ungefär en månad och ingen betydande order har kommunicerat, väljer Analyst Group att revidera ned prognoserna för 2021. Givet att vår värdering inte baseras på 2021 års omsättning får det ingen effekt på vårt Base eller Bull scenario, även om vi väljer att vara något mer konservativa avseende den framtida tillväxten i ett Bear scenario, vilket således påverkar värderingsintervallet.