Newton Nordic Q1-21


Redo att möta ökad efterfrågan när pandemin lättar

Newton Nordic AB (”Newton Nordic” eller ”Bolaget”) är ett teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade lösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Analyst Group estimerar stark tillväxt för Newton Nordic framgent, drivet av de större affärer som kommer att kunna realiseras i och med den strategiska omställningen som nu genomförs. Utifrån en applicerad P/S-multipel om 3,7x på 2023 års prognostiserade nettoomsättning om 28,9 MSEK och en diskonteringsränta om 12,1 %, motiveras ett nuvärde per aktie om 1,00 kr i ett Base scenario.

  • Vi behåller vårt värderingsintervall

Även om mediabranschen har, likt andra branscher, börjat anpassat sig efter rådande pandemi i viss utsträckning, är osäkerheten fortfarande kvar vilket medför minskad investeringsvilja. Vi bedömer dock att det finns ett uppdämt behov av att investera bland marknadsaktörer och när pandemin lägger sig bör vi se effekterna av det. Omsättningen för Q1-21 var i linje med våra förväntningar givet pandemins fortsatta effekter på marknaden, och Q2-21 torde visa likartade siffror. Vår förväntan om ett starkt H2-21 kvarstår, varför vi väljer att behålla vårt värderingsintervall.

  • Starka referenskunder underlättar nyförsäljning

Produkterna Newton S2 och C2 köps idag i huvudsak av tjänsteleverantörer som i sin tur hyr ut utrustningen till Tv-producenter. Systemet används för att livesända Tv-produktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang, och anses av många kunder och användare vara ett av världens främsta produktssystem för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror. Bolaget har med åren lyckats etablera ett välkänt internationellt varumärke, vars produkter säljs på egen hand samt via partnerskap. Vajerkamerakoncernen Spidercam och teknikbolaget Defy Products är två exempel på partnerskap Bolaget har, där marknadsföring samt utveckling bedrivs tillsammans. Newton-systemet har använts inom de mest prestigefyllda produktionerna, allt från event som Oscarsgalan och konserter med Beyonce och Metallica, till sportevenemang så som Champions League och Super Bowls halvtidsshow. Detta bör resultera i lägre inträdesbarriärer för att lyckas komma in på nya marknader samt attrahera nya kunder framgent.

  • Välkapitaliserade för att investera i tillväxt framgent

Pandemin har drabbat Newton Nordics marknader hårt, varför år 2020 blev ett mellanår i termer av omsättning, men samtidigt också ett viktigt sådant. Under de senaste kvartalen har Bolaget investerat mycket i produktutveckling, och efter företrädesemissionen under H2-20 står Newton Nordic välkapitaliserade att investera ytterligare i sitt nya produkterbjudande som helhets-leverantör och således återuppta sin tillväxtresa. Analyst Group bedömer att när pandemin lägger sig, kan Bolaget stå inför stark tillväxt, grundat i ökad investeringsvilja inom branschen, i kombination med att Newton Nordics tillåts satsa på marknadsaktiviteter och öka kännedomen om Bolaget ytterligare och dess nya produkterbjudande.