Moberg Pharma


Avyttring leder till mer renodlad verksamhet

Moberg Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag som efter att ha avyttrat sin lönsamma OTC-verksamhet nu utvecklar två nya läkemedel, MOB-015 och BUPI. Verksamheten kommer fokusera på utlicensiering med en intäktsmodell som består av framförallt milstolpsbetalningar och royaltyintäkter. Bolaget har idag tecknat avtal med ledande företag såsom Bayer AG och Cipher Pharmaceuticals. MOB-015 inväntar fas 3-studie resultat medan BUPI förbereder sig för att på börja sin fas 3-studie. I ett Base scenario motiveras ett riskjusterat nuvärde om 71 kr per aktie.


  • Bolaget avyttrar sin OTC-verksamhet för 155 MUSD

Tidigt 2019 såldes den kommersiella verksamheten vilket omfattade marknadsföringen och distributionen av tre OTC-läkemedel; Kerasal nail, New Skin och Dermoplast. Verksamheten såldes för 155 MUSD och Bolaget avser att använda likviden till att återlösa utestående obligationer samt till en utdelning om 43-45 SEK per stamaktie.

  • MOB-015 skapar drivkraft och gör sig redo för marknadslansering

MOB-015, vilken riktar sig mot topikal nagelsvampsbehandling, har enligt Moberg Pharma en försäljningspotential om 250-500 MUSD, varför Bolaget nu ändrat riktning mot en marknadsintroduktion av deras mest värdebärande läkemedel. MOB-015 är patentskyddad fram till 2032 och esitmeras kunna nå en marknadsandel om 15 %. Topline-resultatet från fas 3-studierna, vilka pågår i Europa och Nordamerika, förväntas presenteras vid Q4-19.

  • BUPI riktar sig mot nischad men omättad marknad

Läkemedelskandidaten BUPI, som riktar sig mot smärtlindring i samband med oral mukosit, förbereds nu för fas 3-studier. Enligt Moberh Pharma uppskattas försäljningspotentialen till  ca 100-200 MUSD. Med patentskydd beviljat fram t.o.m. 2022-2033 i EU, Kanada och USA, estimeras Bolaget nå peak sales om strax under 100 MSEK.

  • Riskjusterat nuvärde om 1 263 MSEK

Genom utlicenserandet av både MOB-015 och BUPI estimeras Moberg Pharma genom milstolpsbetalningar och royaltyintäkter skapa en intäktsmodell som i ett Base scenario värderas till ett riskjusterat nuvärde om 1 263 MSEK, motsvarande 71 SEK  per aktie.

  • Risk för misslyckande studier

Både MOB-015 och BUPI estimeras ha en sannolikhet till marknadslansering om 61 %, baserat på historisk data gällande läkemedel inom samma kategori och befunnit sig i fas 32. Även om övervikten är positiv, finns likväl en väsentlig risk att MOB-015 och BUPI inte når sin fulla marknads- och försäljningspotential.

5

Value drives

2

Historical profitability

8

Risk profile

5

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.