Midsummer


Attraktiv värdering men tydliga riskfaktorer att ta ställning till

Midsummer AB (”Midsummer” eller ”Bolaget”) har utvecklat solcellslösningar som bygger på CIGS-teknologi (Copper Indium Gallium Selenide). Främst säljer Midsummer nyckelfärdig produktionsutrustning för tunna, flexibla solceller med hög prestanda. Bolaget erbjuder också färdiga solcellsprodukter, t.ex. Clix by Midsummer, som är ett plåttak med integrerade solceller. Från 2016 till 2018 har Bolaget växt med en CAGR om 92 % och omsatte 218 MSEK år 2018, där Sunflare Inc, vilka har samma storägare som Midsummer, stod för 70 % av omsättningen år 2016 och 2017. Givet att Bolaget kan behålla en god tillväxttakt med bibehållen lönsamhet ser Midsummers värdering attraktiv ut, men Sunflare Inc utgör en osäkerhetsfaktor.


  • Teknologi som möjliggör nya tillämpningar av solceller

Eftersom att man med hjälp av Midsummers produktionslösningar kan tillverka böjbara lättviktssolceller öppnas nya möjligheter för att använda solpaneler. Främst i lägen där det tidigare inte varit möjligt på grund av traditionella solpanelers tyngd och form. Exempelvis kan Midsummers flexibla solpaneler monteras på fordonstak utan att nämnvärt påverka mobilitet och luftmotstånd. Tack vare den låga vikten kan paneler även monteras på tak och ytor som inte är konstruerade att hålla för tunga vikter. Exempelvis finns det många varma regioner med tak som inte är byggda för att tåla vikt, bland annat i Kalifornien där det finns över 435 miljoner kvadratmeter stora platta tak där det ofta inte går att montera traditionella, kiselbaserade, paneler eftersom dessa väger mycket mer.

  • Prestanda och pris i jämförelse med kiselbaserade solpaneler

Två viktiga faktorer för användning av solpaneler är prestanda och pris. På en yta om 1×1,6m har Midsummers solpaneler en prestanda om ca 200 W, jämfört med traditionella paneler om ca 240 W och på cellnivå är prestandan 15,5 %, jämfört med de traditionella kiselpanelerna om 17 %. När det gäller pris är Midsummers paneler något dyrare och eftersom produkterna inte riktigt når samma prestanda som kiselpaneler innebär Bolagets produkter en högre kostnad per genererad watt. Om man däremot tar installations- och hanteringskostnader i beaktning är Midsummers produkter i vissa fall billigare på grund av flexibiliteten och lättheten.

  • Lönsamheten har minskat de senaste åren

Samtidigt som Bolaget har växt de senaste åren har lönsamheten sjunkit, vilket tydligt ses i bruttomarginalen. År 2016 låg bruttomarginalen på 74 %, efterföljande år minskade den till 61 % för att år 2018 minska till 53 %, motsvarande ett tapp om över 20 procentenheter sedan 2015. Eftersom Bolaget inte redovisar information om priser eller volym är det svårt att bedöma om marginalförsämringen beror på lägre priser eller högre kostnader, men eftersom det i stort sett är samma produkterbjudande som 2016 kan marginalförsämringen bero på just prissänkningar.