Meltron


Stark produktportfölj på en enorm marknad

Meltron kapitaliserar främst på den omfattade marknaden för LED, vilket är en marknad som enbart i Europa var värd 110 mdSEK år 2017. Med marknader som Oman och USA på agendan framgent, bedöms marknadspotentialen uppgå till flera miljarder kronor. Meltrons totala intäkter prognostiseras att uppgå till ca 14 MSEK för år 2019/2020, med en efterföljande CAGR om 40 % mellan 2020-2022 för att år 2021/2022 uppgå till ca 26 MSEK. Genom en relativvärdering på årsprognosen för 2021/2022, och en diskonteringsränta om 10 %, motiveras ett nuvärde per aktie om 1,0 kr i ett Base scenario.

  • Marknaden för LED-belysning växer starkt

Enligt Grand View Research uppgick den globala LED-marknaden år 2018 till cirka 424 mdSEK, och enligt GM Insights förväntas LED-marknaden att växa med en CAGR om 18 % mellan åren 2018–2024. Ett potentiellt framtida skifte från dagens standard, t.ex. glödlampan, inom belysning, vilka är mindre miljövänliga, skulle detta kunna innebära en betydande tillväxt för den globala LED-marknaden framgent. Den europeiska LED-marknaden har relativt sett växt mer än andra belysningsmarknader sedan 2018, bland annat drivet av att EU förbjudit försäljning av halogenlampor.

  • Meltrons produktportfölj möjliggör bred anpassning

Meltron har en bred produktportfölj där Bolaget har möjligheten att förse aktiva marknader med anpassningsbara produkter beroende på efterfrågan. Bolaget har sammantaget sju olika belysningsprodukter Dairy Light (flimmerfria LED lampor anpassade för djurstallar), High Bay (lampor för industrin med integrerade drivdon), T-HP (lysrör för industriapplikationer), Meltron RS (justerbara för att lysa upp en bred yta), Meltron EX (anpassade för explosionssäkra armaturer), Meltron PE (anpassade för t.ex. högtryckstvättning) och slutligen Meltron PL (linjära LED lampor anpassade för offentliga platser, butiker och kontor).

  • En mer heltäckande affärsmodell framgent

Meltrons affärsmodell bygger i huvudsak på att sälja belysningsprodukter, med eventuella anpassade tillbehör, för att skapa ett heltäckande system till slutkunden inom aktuella nischer. Historiskt sett så har Bolaget till mestadels använts sig av distributörer, framgent övervägs dock en B2B-strategi som ett alternativ. Ordervärdet vid en typisk installation har historiskt varierat mellan 50 TSEK och 100 TSEK, beroende på marknad och storlek av installation. Bolaget har dock även mottagit beställningar med ordervärden överstigande 500 TSEK. Framgent antas ordervärdet per installation att öka då Bolaget inte väntas behöva utföra lika många pilotinstallationer samtidigt som fler installationer estimeras inom verksamhetsområdet industri.

6

Value drives

3

Historical profitability

6

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.