Maven Wireless


Marknadsledare på snabbväxande marknad

Genom en egenutvecklad och patenterad mjukvara är Maven Wireless (”Maven” eller ”Bolaget”) idag ensamma på marknaden om att erbjuda ett heltäckande DAS-system med inomhus- och tunneltäckning för alla operatörer samtidigt. På kundlistan återfinns bl.a. Telenor och den österrikiska motsvarigheten till Trafikverket, ÖBB (genom samarbetspartners). Med en offertstock om cirka 240 MSEK och ytterligare möjliga upphandlingar om cirka 450 MSEK står Maven nu redo att skala upp verksamheten. Analyst Group estimerar en omsättning om 290 MSEK år 2023, vilket givet en tillämpad målmultipel om 4x EV/sales och en diskonteringsränta om 10 % ger ett nuvärde om 17,4 SEK per aktie i ett Base scenario.

  • Marknadsledande produkt

Maven Wireless lösningar har erhållit högst betyg avseende tekniken i samtliga upphandlingar Bolaget deltagit. Detta till följd av att produkten är helt digital medan konkurrenternas produkter fortfarande till viss del baseras på analog teknik. Mot bakgrund av detta tillhandahåller Mavens produkter fyra gånger högre bandbedd och täcker 40 % större yta än konkurrenterna, vilket lägger grunden för fler vunna upphandlingar.

  • Strukturella trender ökar DAS-behovet

Dataanvändning förväntas öka kraftigt under de kommande åren, från 51 Exabyte per månad i slutet av 2020 till 226 Exabyte per månad 2026, motsvarande en tillväxtfaktor om cirka 4,5x. Samtidigt får radiovågor allt svårare att penetrera nybyggda fastigheter till följd av miljövänliga materialval, däribland fönster med låg emissivitet vilka stänger ute radiovågorna. Behovet av modern DAS-teknik kommer således sannolikt fortsätta att öka, och Maven befinner sig på frontlinjen.

  • Outnyttjad marknadspotential

Maven är idag verksamma på cirka 56 % av världs-marknaden, men Bolaget har ännu inte etablerat sig i Nord- och Sydamerika, vilka står för resterande 44 % av DAS-marknaden. De ramavtal Bolaget har på plats i Europa, inkluderat Telenor och ÖBB, bör nu kunna agera referensavtal för framtida upphandlingar på samtliga marknader. Mot bakgrund av detta anser Analyst Group att Maven har goda förutsättningar att snabbt etablera sig i Nord- och Sydamerika.

  • Stark pipeline på 12-36 månader

Maven Wireless har idag en utestående offertstock om cirka 240 MSEK och ytterligare möjliga upphandlingar om cirka 450 MSEK, vilka samtliga kommer att avgöras under år 2021. Historiskt har Bolaget erhållit ordrar på cirka 25 % av offertstocken, motsvarande ett försäljningsvärde om cirka 60 MSEK. Detta, kombinerat med nuvarande orderstock och ytterligare möjliga upphandlingar gör att Maven är i en god position att flerdubbla omsättningen under åren 2021-2025.