Luxbright


Patenterad teknik för nästa generations röntgenrör

Röntgenindustrin har länge präglats av låg bildupplösning, överflödig värme och begränsad teknik. Med sin patenterade teknik utvecklar Luxbright AB (”Luxbright” eller ”Bolaget”) en ny typ av röntgenrör som med en kostnadseffektiv ”plug-and-play” lösning adresserar marknaden inom non-destructive testing (”NDT”), säkerhetsinspektion och medicinsk radiologi. Luxbright är nu i kommersialiseringsfas och ämnar därför att genomföra en emission om 30,3 MSEK i samband med en notering på Nasdaq First North Growth Market för att skala upp verksamheten. Analyst Groups prognos med en omsättning om ca 55 MSEK år 2023, en applicerad målmultipel om P/S 3,0x och en diskonteringsränta om 16 % ger ett nuvärde om 3,5 kr per aktie.

  • En lösning som kan förändra marknaden

Luxbright har ansökt om patent i 20 länder och har idag 28 registrerade patent för sina röntgenlösningar. Röntgenrören i M-serien kommer i versioner om 50, 120 eller 160 kV med en fokuspunkt mindre än 100µm, vilket är uppemot fem gånger mindre än ett standardrör, vilket ger en avsevärt högre bildupplösning. Bolagets andra produktserie, FM-serien, är just nu utvecklingsmässigt i sitt slutskede. Tekniken i FM-serien kan effektivitets-mässigt liknas vid hur LED-teknik har ersatt glödlampan, där en röntgenprodukt med rör från FM-serien kan drivas av batteri utan fast installation, vilket ger stora möjligheter att använda produkten på marknader där tillgång till röntgenteknik är begränsad.

  • Tre globala huvudmarknader

Luxbright vänder sig främst till generatortillverkare och systemleverantörer inom NDT, säkerhet och medicinsk radiologi. Den adresserbara marknaden omsätter ca 200-400 MEUR med en estimerad årlig tillväxt om 4,7 % åren 2020-2025. Till följd av teknik- och applikationsutveckling förväntas dock vissa undersegment att växa ännu snabbare.

  • Stärker kassa inför kommersialisering

I april 2020 slutfördes en nyemission om ca 13,5 MSEK, med en teckningsgrad om 123 %. Med en antagen burn rate om 1,4 MSEK per månad, en utgående kassa i juni om 10,2 MSEK och ett kapitaltillskott om 30,3 MSEK genom nyemissionen i samband med börsnoteringen, estimeras Luxbright vara finansierade tills år 2023.

  • Manuell produktion utgör både risk och möjlighet

Röntgenrören tillverkas idag manuellt i fabriker i Kina, vilket medför att bruttomarginaler kan fluktuera då prestandan för varje rör kan variera, vilket påverkar prissättningen. För att uppnå Analyst Groups prognostiserade bruttomarginal om ca 77 % år 2023 är det av stor vikt att Bolaget kan utveckla, implementera och standardisera en produktion som kan upprätthålla en högkvalitativ tillverkning vid stora volymer.