Lönsamhet runt hörnet


Lönsamhet runt hörnet

Ayima verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och har genom förvärvet av LeapThree ett starkt helhetserbjudande inom digital marknadsföring. För helåret 2018 presenterade Bolaget en omsättningsökning om 41 %, och givet framtida besparingar förväntas Ayima åter nå lönsamhet under Q2-19. Framöver väntas tillväxt härstamma från både Storbritannien och Nordamerika, där Bolagets presenterade avtalsvärde hittills i år uppgår till 11,0 MSEK. I ett Base scenario estimeras ett EBIT-resultat om 11,9 MSEK år 2019. Baserat på en likaviktad DCF-och peer-värdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 26,8 SEK.


  • Ayimas adresserbara marknad fortsätter att växa

Marknaden för SEO väntas växa med en CAGR om 4,7 % fram till 2020, till en nivå om 79 mdUSD. Marknaden för Digital Analytics estimeras växa med en CAGR om 20,8 % under perioden 2015-2022, för att då nå en nivå om 4,9 mdUSD, främst drivet av den rådande övergången från fysiska butiker till onlinehandel. Ayima, som genom förvärvet av LeapThree nu är ledande inom både SEO och Digital Analytics, är välpositionerade för att kapitalisera på tillväxten.

  • Förvärvet av LeapThree ger möjlighet till ökad korsförsäljning

Ayima tillkännagav i juli 2018 förvärvet av data-analysföretaget LeapThree. Under Q4-18 omsatte LeapThree 3,0 MSEK. Analyst Groups uppfattning är att förvärvet av LeapThree bidrar till att stärka Ayimas erbjudande, då affärsområdet Digital Analytics tidigare har efterfrågats hos Ayima. Förvärvet estimeras ge synergier i form av ökad korsförsäljning, där Ayimas verksamhet i sin helhet väntas gynnas av förvärvet. Detta innebär att LeapThree estimeras växa snabbare än Ayimas initiala guidning.

  • Satsning i Nordamerika ger förutsättningar för fortsatt tillväxt inom alla affärsområden

Sedan inledningen av 2018 har Ayima annonserat avtal i Nordamerika till ett värde av 37,8 MSEK, medan avtalsvärdet i Storbritannien under samma period uppgår till 30,3 MSEK. Detta anses vara en fingervisning om framtiden, där Nordamerika på lång sikt väntas bli Bolagets största marknad. Med anledning av expansionen väntas Ayima ha möjlighet att öka omsättningen inom samtliga affärsområden framgent.

  • Ökning i antalet kunder innebär lägre risk

Under 2016 blev Bolagets resultat lidande som ett resultat av ett stort kundtapp, då Verizon sänkte sin marknadsföringsbudget och därav sa upp en stor del av sina avtal med Ayima. Med anledning av detta har Bolaget de senaste åren arbetat för att öka antalet kunder i syfte att minska den kundspecifika risken. Satsningen har hittills varit framgångsrik, i och med att Bolaget har ökat antalet kunder från 51 till 78 under de senaste 18 månaderna.

3

Value drives

2

Historical profitability

1

Risk profile

4

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.