Lohilo Foods


Trendigt hälsobolag med en underskattad bredd

Lohilo Foods AB (”Lohilo” eller ”Bolaget”) är ett trendmedvetet livsmedelsbolag som tillverkar, distribuerar och säljer funktionella matvaror. Lohilo har en bred portfölj av glassvarumärken och utvecklar sitt egna varumärke inom funktionella drycker och ”lågkalori-glass”. Dessutom är Bolaget exklusiv distributör av bl.a. varumärkena ”Häagen-Dazs” och ”Halo Top” på den svenska marknaden. Analyst Group estimerar en stark tillväxt i både egna och distribuerade varumärken, vilket förväntas resultera i en omsättningstillväxt om 37,6 % (CAGR) fram till år 2022, för att då nå en omsättning om ca 466 MSEK. Med en motiverad EV/S multipel om 2,0x applicerad på 2022 års estimerade nettoomsättning ges ett motiverat värde om 59,6 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Lohilo gynnas av trenden mot minskat sockeranvändande

Euromonitor rapporterar att marknaden för ”hälsoglass” kommer att växa med en CAGR om 17,6 % mellan åren 2020-2022, detta stöds av den rådande hälsotrenden i Europa där EU kontinuerligt jobbar för att minska sockerintaget per capita. Vidare har 26 länder runt om världen redan infört en skatt på socker som visat sig vara mycket effektivt för att få konsumenter att välja sockerfria alternativ. Lohilo är väl positionerade för att kapitalisera på denna trend genom produkter inom glass och dryck helt utan socker och och förväntas därutöver genomföra produktutveckling samt förvärv.

  • Effektiv distributionsmodell möjliggör finansiering av tillväxt inom egna varumärken

Lohilo har en effektiv distributionsmodell där Bolaget fokuserar sin försäljning mot de största matvarukedjorna i Sverige där Lohilo har avtal med samtliga större aktörer, såsom Ica och Axfood. En god relation med marknadsledande dagligvarubutiker har lockat flera stora glass-varumärken att sluta exklusiva avtal med Lohilo för distribution av deras produkter. Bolaget har nyligen slutit avtal med Häagen-Dazs och Halo Top, distributionen av dessa estimeras att bidra med intäkter om ca 235 MSEK år 2022, vilket då skulle utgöra ca 50,4 % av Bolagets totala försäljning. Häagen-Dazs har sett stark tillväxt om ca 30 % sedan Lohilo tog över distributionen och denna antas fortsätta mellan åren 2020 och 2022. Bolaget avser att använda dessa intäkter för att finansiera den fortsatta utvecklingen av snabbväxande varumärket Lohilo.

  • Internationell expansion öppnar dörren för tidigare orörda marknader

Genom ett större exportfokus kan Lohilo etablera sina varumärken på fler marknader med lägre konkurrens än på den mogna svenska marknaden. I dagsläget fokuserar Bolaget främst på att etablera sig i Europa men har även nyligen slutit avtal med distributörer i Malaysia, Singapore och Kina för inträde på den asiatiska marknaden. Detta öppnar dörren för ytterligare tillväxt då Bolaget ökar den totala adresserbara marknaden och antal konsumenter Lohilo når ut till.

  • Hög konkurrens på den svenska marknaden kan sakta ned tillväxten

Marknaden för hälsosamma matvaror i Sverige utmärks av hög konkurrens från väletablerade spelare, särskilt inom glass-segmentet. Konkurrenter som Unilever och Celsius har funnits på marknaden länge och är väldkända för konsumenten och kan därav göra den svenska marknaden svårpenetrerad. På den svenska marknaden för hälsoglass har Lohilo idag en marknadsandel om 16,9 % och denna antas växa efter lanseringen av Halo Top, detta är en marknad som Lohilo är väletablerade i och, på grund av detta, har stora möjligheter att vidare utvecklas i.