LifeAssays


Under 2018 valde LifeAssays att fokusera på Bolagets humansegment och lyckades bl.a. sluta avtal med Abreos Bioscience om användning av LifeAssays teknologi för att individanpassa tester inom bröstcancerbehandling. Under kommande år kommer LifeAssays att fortsätta utvecklingen inom humandiagnostik, med fokus på kvantitativa engångstester via QDA-plattformen. För att finansiera utvecklingen genomför Bolaget nu en nyemission om 25 MSEK samt planerar en avyttring av veterinärsegmentet, vilket är Bolagets andra område. En riskjusterad nuvärdesvärdering av framtida kassaflöden indikerar ett potentiellt värde per aktie om 1,24 SEK.