Josab Q2-19


Mycket som kan hända i Kina

Josab adresserar ett av världens största hälsoproblem, bristen på rent vatten. Ungefär 2,1 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten, varav ungefär 160 miljoner människor tvingas hämta orent dricksvatten från osäkra källor. Josab verkar på flera marknader, bl.a. i Indien och på den kinesiska marknaden. Gällande Kina pågår just nu förhandlingar om att etablera ett samägt kinesiskt bolag. Värdedrivarna bedöms idag vara en fortsatt expansion i befintliga marknader, där närmast en potentiell etablering i Kina är intressant att följa. I ett Base scenario estimeras Josab till år 2023 nå en omsättning om ca 85 MSEK. Med en multipelvärdering, given kapitalstruktur och en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett nuvärde om 6,5 kr per aktie i ett Base scenario.


  • Positiva vindar blåser kring Josab

Sedan Analyst Group för ungefär ett år sedan inledde analysbevakning av Josab, kan vi konkludera att tongångarna från Josab, t.ex. i senaste rapporten samt PM, är några av de mest positiva som Josab skrivit. Det händer minst sagt mycket i verksamheten och på flera av Bolagets olika marknader. Med en stärkt balansräkning och långt gångna affärsförhandlingar gällande Kina, i kombination med en för tillfället hög likviditet i aktien, finns ingredienserna för att motivera ytterligare kursuppgång under hösten 2019. Josab har nyligen även kommunicerat att de ingått LOI om förvärv av ett bolag i Kina, verksamma inom Waste Water Treatment.

  • Ska etablera ett samägt bolag i Kina

Upplägget innebär att Josab erhåller en andel av det samägda bolagets resultat, och samtidigt erhåller intäkter från försäljning av Aqualite, samt licensavgift från det gemensamma bolaget, i likhet med tidigare upplägg. Investeringen från Josabs kinesiska parter om 230 MSEK kvarstår, och kommer att realiseras enligt tidigare kommunicerad modell, initialt 14 MSEK, och tre optionsprogram över tre år. Potentialen i en etablering i Kina är minst sagt stor för Josab, vilket i sig skulle ligga till grund för en högre värderingsmultipel. Ett samägt bolag kan ge värdeutväxling hänförligt till både försäljningstillväxt samt via delägarskapet som sådant.

  • Stärkt balansräkning minskar den kortsiktiga risken

Med tanke på de marknader Josab verkar på, finns strukturella utmaningar i form av politiska system och trögrörliga myndigheter, något som kan göra att processer drar ut på tiden, då Josab idag inte är ett lönsamt företag utgör detta en tydlig risk. Något som dock sänker den finansiella risken på kort sikt är att tidigare konvertibellån om 25 MSEK helt har konverterats, samt att Josab genomfört en riktad emission om 8,5 MSEK under augusti.

8

Value drives

2

Historical profitability

8

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.