Humble Group Q3-21


Lägger i nästa växel

Humble har på kort tid transformerats från ett icke-lönsamt ingrediensteknologibolag till en snabbväxande och lönsam FMCG-koncern som tillhandahåller framtidens FMCG-produkter, primärt inom segmenten Better-For-You, Functional Foods och Eco & Sustainability. Under år 2020 implementerade Humble en expansiv M&A-strategi, för att konsolidera autonoma och innovativa bolag i en annars fragmenterad Food Tech och FMCG-industri, till låga värderingar. Förvärven av b.la. The Humble Company och Naty breddar Humbles exportnätverk kraftigt och möjliggör ökad försäljningspotential såväl som skalfördelar i takt med ökade volymer och lägre Customer Acquistions Costs via b.la. korsförsäljning och optimerad marknadsföring. Humble har värderats utifrån 2022 års estimerade EBITDA om 544 MSEK och med en tillämpad EV/EBITDA-multipel om 21x, härleds ett nuvärde per aktie om 41,9 kr i Base scenario.

  • Närmar sig de långsiktiga finansiella målen

Under det tredje kvartalet 2021 uppgick Humbles nettoomsättning proforma till 872 MSEK, med en justerad EBITDA om 121 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 13,9 %. Dotterbolagen har enligt Humble uppvisat en organisk försäljnings-tillväxt inom intervallet 19-24 % under det tredje kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är en betydligt högre takt än Bolagets uttalade mål om 15 % årlig tillväxt. För rullande tolv månader uppgår nettoomsättningen proforma, tillika justerade EBITDA, till 3,4 mdSEK respektive 449 MSEK, vilket utgör 26 %1 samt 30 % 1 av Humble finansiella mål år 2025, varför Bolaget har kommit en bra bit på vägen.

  • Genomför sitt största förvärv hittills

Under Q3-21 förvärvade Humble FMCG-aktören Solent Global Limited (”Solent”), vilka är en ledande internationell aktör av varumärken, licens- och white label-produkter inom segmenten hälsosamma livsmedel och personal care. Förvärvet var Humble största fram till dags dato, men även av strategisk karaktär då Solent stärker Humbles redan breda distributionsnätverk, samtidigt som Humble b.la. ges en starkare ställning på den brittiska marknaden, vilken är Europas näst största FMCG-marknad.

  • Skruvar upp de finansiella målen ytterligare

Humble meddelade den 1 december 2021 att Bolaget höjer de finansiella målen för år 2025, koncernens nettoomsättning ska nu uppgå till 16 mdSEK (13), med ett EBITDA-resultat om 1,9 mdSEK (1,5). Detta innebär en ökning av tidigare nettoomsättningsmål med 23 % samt 27 % från tidigare EBITDA-mål. Humble har nu, inom loppet av åtta månader höjt Bolagets finansiella mål två gånger. Bakgrunden till höjningen härleds av fortsatt stark tillväxt i koncernens dotterbolag, hög tillgång till attraktiva förvärv samt positivt mottagande från marknaden för nya produkter. Humble meddelade därtill att Bolaget ska inleda processen för att byta marknadsplats till Nasdaqs huvudlista, vilket beräknas kunna ske under år 2023.

9

Value drives

6

Historical profitability

3

Risk profile

9

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.