Hoylu Q3-18


Prognostiseras växa med 25 % under fjärde kvartalet 2018

Hoylu har på kort tid byggt upp organisationen och senaste året levererat flertalet orders till kunder runtom hela världen. Med befintliga distributions- och partnersavtal, nuvarande orderbok och potentiella leads, kan Hoylu komma att öka försäljningen snabbt. Med fortsatt bibehållen kostnadskontroll kan därmed Bolaget närma sig lönsamhet. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen till ca 35 MSEK år 2018. Utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 6 kr på 2018 års prognos.


  • För fjärde kvartalet prognostiseras en tillväxt
    om 25 %

Hoylu har totalt kommunicerat 11 orders under 2018. Analyst Group bedömer att dessa kommunicerade ordervärden per 2018-11-19, tillsammans med vissa tidigare orders från 2017, motsvarar en orderbok under Q4-18 om ca 12,2 MSEK. Det kvarstår fortfarande 1,5 månad av kvartalet, vilket innebär möjlighet för ytterligare orders. För Q4-18 prognostiseras en tillväxt om ca 25 %, motsvarande en omsättning om 14,3 MSEK.

Marknaden för Enterprise Collaboration fortsätter växa

Den globala marknaden för Enterprise Collaboration förväntas växa med 13,1 % per år till 2021, för att då uppgå till ett värde om 49,5 mdUSD. Marknaden för mjukvarusystem som används inom Enterprise Collaboration förväntas nå ett värde om 8,4 mdUSD år 2020. Hoylu gynnas av dessa marknadstrender.

  • Hoylu har byggt upp organisationen på kort tid – tecknat flera intressanta kundavtal

Sedan förra året har Hoylu genomgått en intensiv uppbyggnadsfas av organisationen. Under perioden februari-april 2017 gjorde Hoylu flera förvärv, bl.a. mjukvarubolaget We-inspire, Creative Minds Consulting och produkten Huddlewall från Scaleable Display Technologies. Hoylu äger även 10 % i VR-och AR-bolaget VR Global. Idag har Hoylu kunder som Proctor & Gamble, Holland America Line, Daimler samt tio av världens största byggföretag, t.ex. Skanska, Suffolk m.fl.

  • Skalbar affärsmodell

Hoylus långsiktiga affärsmodellen innebär att Hoylus mjukvara erbjuds via traditionell licensiering, där abonnemangsmodellen innebär återkommande intäkter och förutsägbara kassaflöden. Då mjukvaran enkelt kan installeras av kunden, utan några direkta kostnader, är affärsmodellen skalbar med höga bruttomarginaler.

  • Hoylu är inte lönsamma idag

I slutet av september 2018 uppgick kassan till ca
1,3 MSEK och under oktober 2018 upptog Hoylu ett konvertibelt lån om 10 MSEK. Det minskar den finansiella risken på kort sikt.

6

Value drives

4

Historical profitability

5

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.