Hoylu Q2-20


Fler användare och högre ARR

Hoylu fortsätter öka antalet anslutna användare parallellt med att ARR-intäkterna ökar även under Q2, ett fortsatt gott tecken på att affärsplanen med att övergå till högre andel mjukvaruintäkter går åt rätt håll. Under våren har Hoylu stärkt sin balansräkning vilket i kombination med rådande marknadstrender, som ställer nya krav på organisationer för effektivare samarbetslösningar, bör ge Hoylu rätt förutsättningar för att skala upp sin försäljning under hösten. I ett Base scenario prognostiseras en omsättning om ca 36 MSEK för 2020 och utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 3,2 kr (2,5) på 2020 års prognos.

  • Växer med närmare 30 % under Q2

Inför Q2-rapporten var omsättningen redan känd, då Hoylu tidigare släppt sina preliminära intäktssiffror för kvartalet. Trots Corona-pandemins framfart kunde Bolaget uppvisa en tillväxt om 29 %, vilket förvisso var under vår prognos om 40 % men är samtidigt en prestation som vi anser är bra. Under våren har Hoylu lanserat nya programvaror, bl.a. ett integrerat program och tjänst för Microsoft Teams. Det här tillägget utökar Hoylus partnerskap med Microsofts ekosystem som redan utnyttjar Azure- och Office365-produkter samt gör Hoylu lättillgängligt i Microsoft Teams App Store. Med tanke på att Microsoft har en stor andel av marknaden och att många använder företagets olika lösningar för samarbete, t.ex. som Teams, kan det här hjälpa till att driva Hoylus försäljning ytterligare under kommande månader.

  • ARR-intäkterna kan ”boostas” ytterligare under hösten

Under 2020 har Hoylu börjat rapportera årliga återkommande intäkter (ARR), där Bolaget förväntar sig en signifikant ökning när stora företag fortsätter att öka sitt användande av Hoylu inom deras verksamheter. Hoylus ARR uppgick till 21,3 MSEK i slutet av juni, vilket är en ökning från 15,0 MSEK vid utgången av december 2019. Det här ser vi som ett tecken på att Hoylus långsiktiga affärsmodell börjar ge resultat. Efter att ny programvara lanserats i början av maj, följt av lanseringen av moduler för Pull-planning och PI Planning, har Hoylu märkt en stark tillväxt i antalet registrerade användare men som dock inte visas i ARR-ökningen då den nya programvaran kom med en 60-dagars gratis testperiod. Vid bra konverteringsgrad kan det därmed ge en extra ”boost” i ARR-intäkterna under kommande kvartal.

  • Trenden med att arbeta på distans gynnar Hoylu

Precis som många andra blir även Hoylu påverkade av effekterna från Covid-19, men till skillnad från vissa andra aktörer så gynnas Hoylu av den växande trenden att arbeta på distans där pandemin påskyndar användningen och efterfrågan av effektiva digitala samarbetslösningar.

5

Value drives

4

Historical profitability

4

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.