Hoylu Q1-20


Stärkt balansräkning och gynnsam marknadstrend

Att Hoylu ökar sin ARR även under Q1 ser vi som ett tydligt tecken på att affärsplanens inledande fas, med en initialt större andel hårdvaruförsäljning för att bygga kassaflöde, nu övergår till nästa fas i form av en högre andel mjukvaruförsäljning. Under våren stärker Hoylu sin balansräkning väsentligt, vilket i kombination med rådande marknadstrender som ställer nya krav på organisationer för effektivare samarbetslösningar, ger Hoylu fortsatt goda möjligheter att skala upp sin verksamhet under året. I ett Base scenario prognostiseras en omsättning om ca 38 MSEK för 2020 och utifrån gjord prognos och en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 2,5 kr på 2020 års prognos.

  • Omsättning och resultat i linje med estimat

Inför Q1-rapporten var omsättningen redan känd, då Hoylu tidigare släppt sina preliminära intäktssiffror för kvartalet. Trots Corona-pandemins framfart kunde Bolaget uppvisa en tillväxt om 26 %, med samtidigt bibehållen kostnadskontroll, vilket vi såklart ser positivt på. Under våren har Hoylu lanserat nya programvaror, bl.a. ett integrerat program och tjänst för Microsoft Teams. Det här tillägget utökar Hoylus partnerskap med Microsofts ekosystem som redan utnyttjar Azure- och Office365-produkter samt gör Hoylu lättillgängligt i Microsoft Teams App Store. Med tanke på att Microsoft har en stor andel av marknaden och att många använder företagets olika lösningar för samarbete, t.ex. som Teams, kan det här hjälpa till att driva Hoylus försäljning ytterligare under kommande månader.

  • Fortsätter öka sin ARR

Under 2020 har Hoylu börjat rapportera årliga återkommande intäkter (ARR), där Bolaget förväntar sig en signifikant ökning när stora företag fortsätter att öka sitt användande av Hoylu inom deras verksamheter. Hoylus ARR uppgick till 20,7 MSEK i slutet av mars, vilket är en ökning från 15,0 MSEK vid utgången av december. Det här ser vi som ett tecken på att Hoylus långsiktiga affärsmodell börjar ge resultat.

  • Rådande trender med ”hemmakontor” gynnar Hoylu

Precis som många andra blir även Hoylu påverkade av effekterna från Covid-19, men till skillnad från vissa andra aktörer så gynnas Hoylu extra mycket av den ”nya” trenden att arbeta på distans där pandemin påskyndar användningen och efterfrågan av samarbetslösningar.

  • Stärker sin balansräkning väsentligt

Hoylu genomför under maj/juni en Private Placement om ca 63 MSEK, en företrädesemission om ca 11 MSEK och en riktad emission om ca 4 MSEK. Givet full teckning i företrädesemission samt den riktade emissionen, och en uppskattad burn rate om ca 2-3 MSEK/månad framgent, är Hoylu minst sagt välfinansierade.

5

Value drives

4

Historical profitability

4

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.