Greater Than Q4-19


Fokus på ytterligare globala samarbeten

Greater Than prissätter risk per enskilt fordon i realtid genom djupinsikt i kördata och erbjuder digitala försäkringslösningar till försäkringsbolag och biltillverkare som vill minska skadekostnaderna och kunna erbjuda nya affärsmodeller som möter kraven som nya typer av transporttjänster kräver. Greater Thans AI-plattform genererar försäljning, bl a är ett av världens största försäkringbolag kund. Tolv månader rullande omsättning uppgår till ca 15 MSEK och år 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning omkring 110 MSEK. Med tillämpad målmultipel ger det ett nuvärde per aktie om 95 kr i ett Base scenario, där Greater Thans databas utgör en stor andel av värderingen.

  • Lägre totalförsäljning under kvartalet – men högre andel återkommande intäkter

Under Q4 uppgick omsättningen till 3,1 MSEK (4,0), motsvarande ett tapp om 22 % mot jämförbart kvartal 2018. I rapporten framgår det att de repetitiva intäkterna ökar stadigt medan engångsintäkterna har varit begränsade under kvartalet. Vi ser det som förklaringen till varför omsättningen sjönk under Q4-19 och varför vi låg något för högt i vårt estimat om ca 5 MSEK i omsättning.

  • Antalet betalande försäkringsavtal ökade med 226 %

En annan viktig faktor vi ville se närmare på i rapporten var hur antalet återkommande kunder utvecklats under sista kvartalet 2019. Att antalet betalande försäkringsavtal som använder Bolagets teknologi växt med hela 226 % från Q4-18 till Q4-19 är såklart något vi ser som en mycket positiv datapunkt i rapporten. Som vi har skrivit i våra tidigare analyser är denna utveckling nödvändig för att fortsätta driva värderingen av aktien.

  • Har signerat partneravtal med Microsoft

Avtalet omfattar samarbete avseende gemensamma försäljnings- och marknadsföringsinitiativ, där Greater Than och Microsoft adresserar försäkringsbolag och biltillverkare med erbjudanden för att nå bättre lönsamhet. Genom det så kallade Microsoft IP Co-Sell-partnerskapet får Greater Than möjlighet och tillgång till nya kunder som kan möjliggöra snabbare intäkter genom Azure Marketplace; Microsofts molnlager och via deras globala säljteam. Vi ser mycket positivt på avtalet och räknar med att det kan bidra till att fortsätta driva på Greater Thans försäljningstillväxt.

  • Stärkt finansiell position

Under Q4-19 genomförde Greater Than en riktad emission om ca 27 MSEK, vilket således stärkte kassan. Per den sista december 2019 uppgick kassan till ca 17 MSEK och senaste kvartalets (Q4-19) burn rate uppgick till ca 2 MSEK/månad. Givet en fortsatt kapitalförbrukning i linje med senaste kvartalet, är Greater Than finansierade tills sensommaren 2020, allt annat lika.

7

Value drives

4

Historical profitability

7

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.