Greater Than Q2-19


Ökar antalet betalande försäkringsavtal med 41 %

Greater Than prissätter risk per enskilt fordon i realtid och erbjuder digitala försäkringslösningar till försäkringsbolag och biltillverkare som vill minska skadekostnaderna och kunna erbjuda nya affärsmodeller som möter kraven som nya typer av transporttjänster kräver. Greater Thans AI-plattform genererar försäljning, där ett av världens största försäkringbolag tillhör kunderna. Tolv månader rullande omsättning uppgår till ca 15 MSEK och år 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning över 120 MSEK. Med en diskonteringsränta om 8 % och en målmultipel härledd från en relativvärdering, ger det ett nuvärde per aktie om 67 kr i ett Base scenario.


  • Andra kvartalet – tillbaka på tillväxtbanan

Under Q2 uppgick omsättningen till 4 MSEK (3), motsvarande en tillväxt om 19 % mot jämförbart kvartal, och 9 % högre omsättning jämfört med föregående kvartal (Q1-19). Greater Than har därmed återtagit tidigare trend med att successivt öka försäljningen kvartal till kvartal. Försäljningen under kvartalet kommer framförallt från tjänster på försäkringsplattformen Enerfy. Att Greater Than skriver att de fokuserar på att öka koncernens repetitiva intäkter genom att skapa fler B2B-affärer är något vi ser positivt på, eftersom att det är vad som krävs för att kunna driva värderingen av Bolaget framöver.

  • Ökar antalet betalande försäkringsavtal med 41 %

Ytterligare en positiv del från Q2-rapporten som är värd att belysa är att Greater Than under kvartalet har fortsatt öka antalet betalande försäkringsavtal som använder Bolagets teknologi. Under Q2-19 uppgick tillväxten till 41 % mot Q1-19. Antalet betalande användare, tillsammans med tillhörande intäktsökning, är vad som bedöms utgöra de stora kursdrivarna i aktien över tid.

  • Har under våren lanserat Enerfy Global

Enerfy Global kan användas av försäkringsgivare över hela världen, oavsett var deras marknader är eller vad deras försäkringstagare kör. Detta i kombination med att plattformen är ännu mer kundanpassad idag, bidrar till lägre införsäljningströsklar och möjliggör därför en ökad tillväxt för Greater Than.

  • Viktiga parametrar att bevaka under 2019

Greater Than är inte lönsamma, vilket betyder att det är fortsatt viktigt med en balanserad kostnadskontroll och att Bolaget använder tillgängliga finansiella medel effektivt. Senast rapporterad kassa och kundfordringar uppgår till ca 6 MSEK respektive 8 MSEK. Under Q2-19 uppgick Greater Thans burn rate till ca 2 MSEK/månad. Framöver vill vi se en fortsatt ökning Q-on-Q av både omsättning och antalet betalande försäkringsavtal, något vi bedömer att det finns goda möjligheter till i dagsläget.

7

Value drives

4

Historical profitability

7

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.