Greater Than Q1-20


De långsiktiga värdedrivarna är fortsatt intakta

Vi lever i en turbulent omvärld men Greater Than fortsätter ta steg i rätt riktning. Den förändrade intäktsmixen med allt större fokus på användarintäkter, i kombination med effekterna från Covid-19, ger på kort sikt en minskad försäljning. Vi anser dock att de långsiktiga utsikterna och värdedrivarna ännu är intakta, där allt fler aktörer inser fördelarna med användar-baserade försäkringar som prissätts individuellt. För Greater Than betyder det att deras AI, som prissätter försäkringar per sekund i realtid, får ytterligare stöd för sin tillväxt. Omsättning uppgår LTM till ca 14 MSEK och år 2022 prognostiseras Greater Than ha nått en omsättning omkring 110 MSEK. Med tillämpad målmultipel ger det ett nuvärde per aktie om 105 kr i ett Base scenario, där Greater Thans databas utgör en stor andel av värderingen.

  • Omställning i intäktsmixen ger lägre försäljning på kort sikt

Under Q1-20 uppgick omsättningen till 3,0 MSEK (3,7), motsvarande en minskning om 19 % mot Q1-19. Att intäkterna minskar beror bl.a. på att Greater Than tidigare haft större inkomster från försäljning av hårdvara. Nu när intäktsmixen förändras, där andelen repetitiva intäkter ökar relativt hårdvaruintäkterna, är det naturligt att den totala omsättningen blir lidande på kort sikt. På längre sikt är detta dock vad vi bedömer kommer bygga det större värdet i Greater Than, där en högre andel återkommande intäkter utgör en viktig byggsten av värderingen.

  • Fortsatt tresiffrig tillväxt i antalet användare

Under sista kvartalet 2019 växte antalet betalande försäkringsavtal som använder Bolagets teknologi med 226 %. Under inledningen av 2020 står det klart att trenden fortsätter, där tillväxten uppgick till 178 %. Vi ser positivt på att Greater Than dels fortsätter att öka sin användarbas, dels att tillväxten fortsatt är tresiffrig.

  • App2car-lösning sänker trösklar och ökar uppskalningsmöjligheten

Greater Than har nyligen lanserat sin s.k. app2car-lösning som utan hårdvara eller mellansteg ansluter bilförare till bilen. App2car-lösningen förenklar distribution, on-boarding och användarupplevelsen, en lösning som är betydligt smidigare än den OBD-lösningen som funnits sedan tidigare. Nu när ingen hårdvara längre behövs ökar uppskalningsmöjligheten avsevärt. App2Car-funktionen kan användas av alla moderna fordon, oavsett bränsletyp, märke eller geografisk position, vilket gör lösningen unik.

  • De långsiktiga värdedrivarna är fortsatt intakta

Även om nuläget med Covid-19, i kombination med lägre hårdvaruförsäljning, resulterar i lägre intäkter på kort sikt, så ser vi att de långsiktiga utsikterna är fortsatt intakta. Vi gör vissa justeringar i vårt värderingsintervall som nu sträcker sig från 80 kr till 130 kr i vårt Bear- respektive Bull scenario.

7

Value drives

3

Historical profitability

7

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.