Gold Town Games Q3-21


Flera spellanseringar runt hörnet

Q3-rapporten från Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) innehöll inga direkta överraskningar utan var väl i linje med våra förväntningar. Med en återstående Q4-rapport estimerar vi att Bolaget omsättningsmässigt kommer att leverera en liknande prestation som för 2020. Mer intressant är dock 2022, ett år där vi räknar med att ytterligare minst tre speltitlar kommer att vara lanserade, vilket således kommer lägga grunden för en högre tillväxt under perioden 2022-2023. Baserat på slutåret i vår prognosperiod, år 2023, en applicerad P/S-multipel och en diskonteringsränta om 10 %, kvarhåller vi vårt motiverade nuvärde per aktie om 3,9 kr (3,9) i ett Base scenario.

  • Inga överraskningar i Q3-rapporten

Intäktsmässigt var Q3-rapporten i linje med våra förväntningar, där Gold Town Games på koncernnivå uppvisade en nettoomsättning om 1,9 MSEK. Jämfört med Q3-20 (2,9 MSEK) är det en minskning, dock blir en jämförelse rakt av missvisande eftersom Bolaget under Q3-20 inte redovisade på koncernnivå utan enbart på moderbolagsnivå. Sett till rörelseresultatet uppgick detta till -1,3 MSEK, där förklaringen bakom det negativa resultatet beror på att Bolaget gjort nödvändiga investeringar i att bygga nya/fler produkter. I sammanfattning anser vi att rapporten var i linje med våra förväntningar utan några större överraskningar.

  • God kostnadskontroll och bra likviditet

Under Q3-21 uppgick de totala rörelsekostnader, inklusive COGS, till -5,4 MSEK, att jämföra med -5,4 MSEK under Q3-20. Det är således helt i linje med jämförbart kvartal 2020, samt endast 0,7 MSEK högre jämfört med Q2-21 då kostnaderna uppgick till -4,7 MSEK. Vi ser således positivt på att Gold Town Games har lyckats utvecklas med en god kostnadskontroll. Den nuvarande kassa om ca 14 MSEK innebär att Bolaget på kort sikt har tillräckligt kapital för att producera och marknadsföra sina produkter.

  • Spelportföljen är på väg att breddas

World Hockey Manager (WHM) och World Football Manager (WHM) står ännu för hela Bolagets aktuella intjäning, samtidigt som portföljen av spel snart förväntas att breddas. Omkring årsskiftet 2021/2022 ska Blitz Football Manager (BFM) lanseras, tätt följt av ett landhockey- och basebollspel under Q1-22 respektive slutet av Q2-22. Fler titlar innebär fler intäktskällor, vilket i slutändan skapar mer diversifierade kassaflöden för Gold Town Games. Det i sig är självklart något vi ser positivt på och tror kan bidra till att öka värderingen av Bolaget.

  • Endast mindre justeringar i värderingsintervallet

Då Gold Town Games utvecklas i linje med våra förväntningar väljer vi i samband med Q3-rapporten att endast göra mindre justeringar i våra prognoser, och behåller vårt värderingsintervall avseende Base och Bull, men justerar vårt Bear till att bli något mer konservativt.