Gold Town Games Q2-21


Breddar spelportföljen

Gold Town Games AB (”Gold Town Games” eller ”Bolaget”) har mycket på gång och med den nyligen genomförda företrädesemissionen kommer Bolaget kunna öka takten, producera fler spel och utöka antalet samarbeten. I ett Base scenario estimeras nettoomsättningen stiga till 12 MSEK år 2021 (+10 %) och därefter, utifrån de befintliga spelen, öka till 33 MSEK år 2023. Med hänsyn till att ytterligare spel förväntas tillkomma lämnar dessa prognoser utrymme för upprevidering under kommande kvartal, då dessa primärt baseras på det nuvarande hockey- och fotbollsspelet. Baserat på en applicerad P/S-multipel på 2023 års försäljning och en diskonteringsränta om 10 %, erhålls ett motiverat nuvärde per aktie om 3,9 kr i ett Base scenario.

  • Påfylld kassa via övertecknad emission

Företrädesemissionen under juli övertecknades med 124 % och tillförde Gold Town Games ca 12,5 MSEK före emissionskostnader. Med en stärkt finansiell position möjliggörs produktion av de tre planerade managertitlarna till Amerikansk Fotboll, Landhockey och Baseball. Kapitaltillskottet innebär också att Gold Town Games kan intensifiera arbetet kring affärsutvecklingen till befintliga spel, samt ambitionen att även addera ytterligare speltitlar.

  • Synergier och fler intäktsben via nytt affärsområde

Under maj stod det klart att ett nytt affärsområde kommit på plats; GTG Publishing. Närmast är områdets fokus att förbättra lönsamheten i redan lanserade spel, där ansvaret framgent kommer att utökas till att även hantera kommande interna spels lanseringar. Vad som också är intressant är att Gold Town Games nu kan erbjuda licenstagare av W3XM-plattformen, men även externa partners, en tjänst för att globalt publicera spel. Det skapar således nya intäktskällor med goda marginaler för
Gold Town Games.

  • Flera speltitlar i pipen

World Hockey Manager (WHM) fortsätter generera en stabil intäktsbas, samtidigt som en global lansering av World Football Manager (WHM) ligger runt hörnet. Parallellt med detta ämnar Gold Town Games att genomföra en s.k. soft launch av Blitz Football Manager (BFM) under Q3-21. Utöver detta ska även världens första landhockeymanager-spel lanseras under Q4-21, relativt tätt följt av ett basebollmanager-spel, utvecklat via Grand Pike, där förhoppningen är att lansering kan ska redan under Q1-22/Q2-22.

  • Höjt värderingsintervall

Gold Town Games utvecklas över våra förväntningar och i samband med Q2-rapporten, den nyligen genomförda företrädesemissionen och förvärvet av en majoritetspost i spelstudion Grand Pike, har vi justerat våra prognoser. Vi väljer samtidigt att höja vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.