Global Gaming 555


Global Gaming har de senaste kvartalen vuxit kraftigt, trots relativt sett låga marknadsföringskostnader. Detta kan hänföras till Bolagets lansering av Ninja Casino som tillåter spel utan konto och snabba uttag. 2018E estimeras Bolaget växa med 83 %. Givet EV/EBITDA 9x, motiveras en indikativ uppsida om 27 %. En betydande risk är att exponeringen beräknas till minst 75 % och kommande reglering väntas pressa lönsamheten.


Global Gaming 555 AB (”Global Gaming” eller ”Bolaget”) är en svensk operatör av nätcasinon. Bolagets största varumärke är Ninja Casino som marknadsförs både i Sverige och Finland. Casinot kräver ingen registrering utan man använder e-legitimation och kan på så vis erbjuda snabba insättningar och uttag. Utöver marknadsföring av nätcasinon erbjuder Bolaget även en white-label till B2B-kunder på sin egenutvecklade plattform.

Ökat fokus på marknadsföring väntas ligga till grund för fortsatt tillväxt 2018E. Ninja Casino lanserades Q3 2016 och har sedan dess vuxit till att bli Bolagets överlägset största varumärke. Varumärkets framfart har skett med relativt låga investeringar i marknadsföring. Detta indikerar att Bolagets marknadsföringsstrategi är effektiv. Under hösten 2017 utformades en ny marknadsföringskampanj, som fortlöper 2018, med fokus på att få varumärket att fortsätta växa. De ökade investeringarna väntas ligga till grund för fortsatt tillväxt 2018E, vilket styrks av att det genomsnittliga antalet besökare per månad ökade med cirka 80 % Q3-Q4 2017.

Snabba uttag ger bra kundsupplevelse men väntas konkurrensutsättas. Bolagets primära differentiering bland det stora utbudet av nätcasinon är den så kallade PayNPlay-lösningen. Denna bygger på att spelare, via e-legitimation, kan spela utan att registrera ett konto. Eventuella vinster kan tas ut inom 15 minuter, vilket bidrar till en mer positiv kundupplevelse. Trots att kunder är mindre benägna att binda pengar hos casinot bedöms kunderna vara mer återkommande till följd av att snabbt kan realisera sin vinst. Samtidigt har konceptet redan anammats av konkurrenten Cherry och Bolaget väntas se tilltagande konkurrens under 2018. PayNPlay-lösningen anses vara Ninja Casinos starkaste framgångsfaktor, således väntas ökad konkurrens av erbjudandet leda till att tillväxten avtar under senare delen av 2018.

Reglering av den svenska marknaden 2019 väntas pressa lönsamheten och utgör främsta riskfaktorn. Idag genereras i princip hela omsättning på oreglerade marknader, varav en klar majoritet härstammar från Ninja Casino i Sverige. Under 2019 kommer den svenska marknaden med största sannolikhet att regleras och operatörer kommer ges möjligt att ansöka om licens. En licens medför en beskattning av nettospelintäkter om 18 %, vilket i värsta fall kan komma att pressa lönsamheten med tvåsiffriga procentenheter. Regleringen medför även nya möjligheter för operatörerna att marknadsföra sig via mer etablerade kanaler. Pressad lönsamhet och ytterligare fokus på marknadsföring kan leda till en konsolidering där mindre aktörer, som Global Gaming, missgynnas. Sammantaget skapar regleringen stor osäkerhet efter 2018E och utgör således en kraftig riskfaktor.

Storleken och avlastningen på marknadsföringsinvesteringar väntas ligga till grund för utvecklingen. I ett Base scenario estimeras Global Gaming 2018E växa 83 % drivet av att investeringarna i marknadsföring för Ninja Casino är fortsatt effektiva. Samtidigt antas effektiviteten minska i takt med att antal kunder ökar. I ett Bull scenario estimeras marknadsförings-investeringarna vara än mer effektiva vilket väntas ligga till grund för ytterligare investeringar. I ett Bear scenario väntas marknadsföringsinvesteringarna vara mindre effektiva, drivet av att konkurrens på PayNPlay vilket gör kunderbjudandet mindre unikt.

Rabatt mot peers motiverad till följd av större riskfaktorer. Global Gaming handlas idag till EV/EBITDA 9,4x på estimat för 2017E. Multipeln kan sättas i förhållande till en peer-grupp av operatörer, bestående av Betsson, Cherry, Kindred, LeoVegas, Mr Green och Nordic Leisure, som handlas till ett snitt om 16,8x 2017E.1 Diskrepansen härleds från att samtliga peers har mer diversifierade intäkter, större andel intäkter från licensierade marknader samt överlag är betydligt större. Detta motiverar en fortsatt stor riskpremie i respektive targetmultipel jämfört med peers.