Finepart


Undervärderat industribolag går mot rekordår

Finepart har under år 2021 upplevt ett uppdämt behov på Bolagets målmarknader, vilket har resulterat i en rekordstor orderstock inför år 2022. Baserat på Fineparts konkurrenskraftiga teknikhöjd, etablerade marknadsposition, samt Bolagets goda förutsättningar för kraftig tillväxt och stigande marginaler, anser Analyst Group att det finns bra möjligheter för en uppvärdering av Bolaget. Baserat på en målmultipel om P/S 3,5x på 2022 års estimerade försäljning om 43,7 MSEK, samt en diskonteringsränta om 12 %, erhålls ett nuvärde per aktie om 6,2 kr i ett Base scenario.

  • First Mover Advantage i en växande marknad

Finepart har mer än 30 års erfarenhet från forskning och utveckling av mikrovattenskärning, vilket Bolaget var först i världen med att kommersialisera. Mikro-vattenskärning är en del av marknaden för vatten-skärning, där den globala marknaden förväntas växa från att vara värd 1,1 mdUSD år 2021 till 1,5 mdUSD år 2026, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 6,2 %. Genom Fineparts innovativa teknik och höga precision, samt att Bolagets metod går att tillämpa på alla material, erbjuder Finepart ett konkurrenskraftigt substitut samt komplement till dagens trådgnistningsmaskiner, vilka endast går att tillämpa på elektriskt ledande material. Detta medför att Bolaget även kapitaliserar på andra marknader, vilket ökar den totala adresserbara marknaden.

  • Starka referenskunder

Med välrenommerade globala bolag såsom Apple, Google, Hublot och SKF i kundlistan bevisar Finepart att Bolaget har ett konkurrenskraftigt erbjudande med hög innovations- och teknikhöjd. Fineparts väl-utvecklade produkt; Finecut, har en förmåga att uppnå en precision som är ungefär tio gånger bättre jämfört med traditionell vattenskärning, utan behov av efter-behandling. Genom att materialet inte kräver någon efterbehandling har Finepart i tester uppvisat exempel där kunden gjort besparingar i sin process med mer än 80 % vid byte till Finecutmaskinen.

  • Finepart går mot ett rekordår

Finepart har upplevt en hög efterfrågan på Bolagets produkter under den senaste perioden. Totalt sett har Finepart en orderstock om ca 40 MSEK, vilket förväntas att levereras under 2022, Givet att Bolaget levererar dagens orderstock enligt plan kommer Finepart, allt annat lika, uppvisa en rekordhög nettoomsättning för helåret 2022. Med tanke på att Finepart bevisligen är inne i ett bra momentum, samt att efterfrågan på Bolagets produkter är hög, ser Analyst Group att det finns ett flertal värdedrivande aktiviteter och triggers under de närmaste tolv månaderna, i form av fler affärer.