Duearity Q3-21


Topp 10 Medtech-start up i Europa

Duearity AB (”Duearity” eller ”Bolaget”) har kvalat in på Topp-10-listan för de mest intressanta Medtech-bolagen i Europa – vilket fått aktien att minst sagt klättra uppåt. Därefter har Duearity presenterat sin Q3-rapport, vilken var linje med våra förväntningar och bekräftar att utvecklingsarbetet av Tinearity fortskrider enligt plan. Fokus närmast är den CE-märkningsprocess som Bolaget ska gå igenom innan Tinearity är klart för kommersialisering. Med hänsyn till att Duearity har inlett ett samarbete med en certifieringspartner för att få Tinearity godkänd för lansering  räknar vi med att Bolaget erhåller CE-märkning under H2-21, förbeställningar under H1-22 och att omsättningen tills år 2025 har stigit till 162 MSEK. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ger det ett nuvärde om 21,5 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Kostnadsutveckling enligt budget

Under Q3-21 uppgick Duearitys totala rörelsekostnader till
-3,9 MSEK (-4,2), vilket är i linje med Q2-21. Sett till kassan minskade denna från 22,4 MSEK till 18,6 MSEK mellan Q2-21 och Q3-21, d.v.s. -1,3 MSEK/månad. I och med att utvecklingen av produkten är så gott som klar förväntar vi oss att Duearitys kapitalförbrukning (burn rate) kommer minska, och att Bolaget i kombination med försäljning kommer vara finansierade tills en bit in på 2023.

  • Planer för Nordamerika

Duearity arbetar även vidare med det regulatoriska arbetet för att kunna slå sig in på den nordamerikanska marknaden och har som målsättning att lämna in den så kallade tekniska filen till FDA i USA under 2022. Analyst Group ser målsättningen som realistisk då mycket av förarbetet redan är gjort inför CE-märkningen och all dokumentation redan finns på plats. Vidare ser Analyst Group att Duearity troligen kommer gå via den så kallade 510(k) pathway, även kallat FDA-clearance. Detta innebär att om Bolaget kan demonstrera att Tinearity är ”substantiellt ekvivalent” med en redan legalt marknadsförd produkt som finns på marknaden, erhålls clearance för kommersiell försäljning.

  • +150 000 besökare på årsbasis

Duearity har kunnat uppvisa tiotusentals besökare på sin hemsida och i samband med Q3-rapporten framgår det att antal besökare på årsbasis nu uppgår till ca 150 000, detta trots nedskärningar i den digitala marknadsföringen. Vi ser det som ett styrkebesked inför kommande lansering och tecken på ett högt intresse för produkten finns.

  • Ett antal milstolpar i sikte kommande kvartal

CE-märkning, marknadslansering i Europa och ansökan till FDA i USA – detta är några av de tänkbara värdedrivarna under de kommande 6-12 månader. Därefter förväntar vi oss ett fullskaligt fokus på att successivt öka försäljningen, med start under H1-22, vartefter Bolaget kan röra sig mot ett positivt rörelseresultat på kvartalsbasis.