Comintelli Q3-19


Nya licensintäkter påvisar stark plattform

Comintelli erbjuder via sin plattform Intelligence2day® omvärlds- och analysbevakning. Plattformen är ett resultat av närmare 20 års arbete med att erbjuda kundlösningar till stora och krävande multinationella kunder, bl.a. Exxon Mobile och Tetra Pak. Comintelli stärke sin kassa i och med noteringen H2-18 om 6 MSEK, vilket möjliggör ökat fokus på försäljning, där tillväxten primärt förväntas drivas av dels ökad exponering och marknadsföring, dels genom bearbetning av medelstora företag istället för som tidigare större företag. År 2020 estimeras en omsättning om 21,5 MSEK, vilket med en målmultipel om P/S 2,5, härledd från en relativvärdering, motiverar ett pris per aktie om 7,2 kr i ett Base scenario.

  • Kvalitetsverifierad och prisbelönt plattform

Comintellis kunder består idag till stor del av stora multinationella företag, t.ex. Exxon Mobile och Tetra Pak, vilka ställer stora krav på komplexa lösningar. Comintelli har en churn som understiger 10 %, en hög andel återkommande kunder och intäkter skapar således en trygghet i verksamheten. Efter Q3-19 blev Comintellis plattform utnämnd till en av de mest betydelsefulla aktörerna i världen inom ramen för sitt affärsområde omvärldsbevakning- och analys av analysföretaget Forrester Research. Utnämnadet påvisar Comintellis starka plattform och att marknaden nu börjar bli uppmärksammad till följd av ökade affärer i branschen.

  • Comintelli växer med ca 160 %

Under Q3-19 uppgick omsättningen till ca 6,5 MSEK (2,5), motsvarande en tillväxt om ca 160 % mot jämförbart kvartal 2018. Omsättningen är också 65 % högre omsättning jämfört med föregående kvartal (Q2-19). Trots att Bolaget känntecknas av kvartalsvägningar och att ovanligt fler försäljningsavslut genomfördes under kvartalet, påvisar Q3-19 den marknadspotential som Comintelli har framför sig.

  • Motiverat potentiellt värde per aktie om 7,2 kr

Trots att Comintelli idag är ett lönsamt bolag anses en omsättningsmultipel vara rimlig som målmultipel då Bolaget nu satsar på ökad försäljning närmsta åren. Givet en målmultipel om P/S 2,5x på estimerad omsättning år 2020, härleds ett börsvärde om ca 54 MSEK, vilket motsvarar ett värde per aktie om 7,2 kr.

  • Något vikande försäljning innebär risker

Comintelli verkar inom ett nischat tjänsteområde som ska definieras som en sällanköpstjänst. Tjänsten är skalbar, men kräver en handpåläggning i installations- och säljprocessen, vilket till viss del minskar skalbarheten. Dessa ledtider utgör således en risk då detta kan påverka kassaflödet negativt på kort- och medellång sikt. Däremot anses den finansiella risken vara låg då Comintelli har visat sig kunna ställa om till positiva marginaler vid behov.

6

Value drives

6

Historical profitability

4

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.