Cline Scientific Q4-21


Fortsätter ta kliv mot klinisk fas

Cline Scientific AB (“Cline” eller “Bolaget”) har genom en egenutvecklad och patenterad gradientteknologi två pågående projekt; cellterapi mot artros samt diagnostik för bröstcancer. I båda projekten finns tydliga triggers under de närmsta två åren och därutöver pågår redan diskussioner för att hitta en potentiell framtida partner som kan ta projekten till marknaden. Senaste tiden har aktien befunnit sig i en nedåtgående trend, där vi anser att Clines verksamhet inte avspeglas i dagens kurs eftersom Bolaget bl.a. förlängt samarbetet med AstraZeneca och går snabbt framåt i sina projekt. Dock har börsklimatet under 2022 varit ogynnsamt för utvecklingsbolag likt Cline, vilket motiverar ett lägre värderingsintervall till följd av ökade riskpremier. För tydlighet är detta dock inte bolagsspecifikt hänförligt till Cline då verksamheten utvecklas helt enligt plan, utan snarare en bieffekt av tillfälligt minskad riskvilja i marknaden. Likväl anser vi att Clines värdering idag inte återspeglar var Bolaget faktiskt befinner sig, varför vi, i ett Base scenario ser ett motiverat nuvärde om 7,2 kr per aktie.

  • Förlängt samarbetsavtal med AstraZeneca

Cline meddelade i januari att de förlänger det samarbete de hade med AstraZeneca som har fokus på att använda Bolagets gradientteknologi i syfte att kunna differentiera inducerade pluripotenta stamceller (iPS-celler) till celltyper som är relevanta för att kunna behandla vaskulära anomalier. Vi ser förlängningen av samarbetet som ett positivt besked och ett intressant utgångsläge för Cline att fortsätta validera sin teknologi. Vidare så ser vi att samarbetet har en strategisk synergi då AstraZeneca börjat fokusera mer mot marknaden för avancerade terapier och sällsynta sjukdomar.

  • StemCART-projektet fortsätter i rätt riktning

2021 tog Cline flertalet steg för att ta projektet i den avslutande delen av pre-klinisk fas och därmed mot det första större delmålet klinisk fas 1, och genomföra first in human-studier. Cline förstärkte även teamet under H2-22 för att ytterligare bredda Bolagets kompetens avseende StemCART genom att knyta till sig två välrenommerade läkare inom klinisk rådgivning: Lars Peterson, professor emeritus samt ortopedkirurg, samt Mats Brittberg, professor och överläkare inom ortopedi. Vidare så fick Cline klartecken från att starta ex-vivo tester där syftet med testerna är att visa att Clines iPS-celler framgångsrikt utvecklas till funktionella broskceller och därmed kan inducera läkning av broskvävnad.

  • AI-baserad analys i utvecklingen av CellRACE

Cline startade nyligen utvecklingen av en automatiserad analysmetod baserad på artificiell intelligens och machine learning i samarbete med Chalmers för att möjliggöra snabbare samt robustare mätresultat. Detta är en av de viktigaste delarna i CellRACE då de datamängder som samlas in från studier i realtid är så pass stora att det inte är möjligt att fortsätta analysera dessa med manuella metoder. Analysmetoden kommer ta CellRACE till nästa fas och göra den unik i sitt slag vilket är värdefullt för potentiella diskussioner med samarbetspartners.