Chordate Medical Q4-19


Sista patienten estimeras gå ur migränstudien under Q2-20

Mellan 110 och 170 miljoner personer i världen lider av kronisk migrän. Chordate utvecklar just nu en ny metod som genom nervstimulering ska kunna behandla kronisk migrän och den adresserbara marknaden är minst sagt omfattande. Inom migränområdet finns stor potential och givet framgångsrika studieresultat och kommersialisering under 2020 öppnas helt nya möjligheter för Chordate. I samband med den nyligen presenterade Q4-rapporten behåller vi vårt tidigare värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett motiverat värde per aktie om 1,4 kr.

  • Vi ser fram emot utfallet av migränstudien

Den sista patienten estimeras gå ur den pågående migränstudien under Q2-20, därefter kommer studiedata att analyseras, och efter det kan resultaten omsättas till en vetenskaplig artikel under andra kvartalet. När den artikeln sedan får godkännande att publiceras från en vetenskaplig tidskrift så kan studieresultaten offentliggöras. Det statistiska utfallet från studien behövs för att Chordate ska kunna få användningsområdet migrän CE-märkt.

  • CE-märkningen blir ett steg mot kommersialisering

Med en potentiell CE-märkning får Chordate rätt att marknadsföra och sälja behandlingstekniken inom EU, och kan därefter starta processen att få godkännande för ersättning från olika betalningssystem i ett antal marknader. Som vi tidigare har skrivit så är CE-märkningen, och möjligheten att kunna kommersialisera produkten och behandlingen, något som utgör en viktig hörnsten i värderingen av Chordate som bolag.

  • Riktad emission till en premie om 18 %

Chordate meddelade under februari att de via en riktad emission tillförts 7,4 MSEK. Att emissionen gjordes till 1,0 kr per aktie innebär att transaktionen skedde till både samma villkor som tidigare emissioner under 2019, och dessutom till en premie om ca 18 % mot dåvarande aktiekurs som låg omkring 0,85 kr under de föregående handelsdagarna. Att Chordate tillförs 7,4 MSEK före emissionskostnader är såklart något vi ser positivt på, men vad vi menar är en extra fjäder i hatten är att den riktade emissionen skedde till just ett pris som översteg marknadspriset med 18 %.

  • Vi behåller vårt tidigare värderingsintervall

Chordate utvecklas i linje med våra förväntningar, varför vi i dagsläget väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall. Den enskilt mest intressanta händelsen att bevaka är fortsatt hur arbetet kring migränstudien utvecklas, och vilka resultat som kan komma att presenteras under året.

6

Value drives

1

Historical profitability

8

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.