Chordate Medical Q3-19


Ska behandla världens tredje vanligaste sjukdomstillstånd

Mellan 110 och 170 miljoner personer i världen lider av kronisk migrän. Chordate utvecklar just nu en ny metod som genom nervstimulering ska kunna behandla kronisk migrän och den adresserbara marknaden är minst sagt omfattande. Inom migränområdet finns stor potential och givet framgångsrika studieresultat och kommersialisering under 2020 öppnas helt nya möjligheter för Chordate. Aktien har länge varit pressad och utifrån gjorda prognoser, tillämpad målmultipel och en diskonteringsränta om 10 %, motiveras ett nuvärde om 1,4 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Marknaden efterfrågar en ny behandlingsmetod

Potentialen i migränmarknaden är minst sagt stor för en förebyggande, biverkansfri och icke läkemedelsbaserad migränbehandling. Läkemedel kommer troligen fortsatt vara huvudalternativet för behandling av migrän, men att en betydande marknad existerar för patienter som inte längre tolererar, eller har effekt från, konventionella läkemedel. Detta bevisas inte minst av marknadsstorleken för botoxbehandling mot migrän som har rapporterats uppgå till omkring 0,7 mdUSD, att jämföras med ca 8-9 mdUSD som migränläkemedel rapporteras omsätta.

  • CE-märkning kan vara på plats inom ett halvår från klara studieresultat

Om Chordate under Q2-20 kan redovisa ett positivt slutresultat för sin migränbehandling, så blir det resultatet också en väsentlig del i Bolagets ansökan om CE-märkning, och därmed tillstånd att marknadsföra behandlingen för förebyggande av migrän i EU. Med önskade resultat, räknar Chordate med att kunna få sin behandlingen CE-märkt inom sex månader från att resultaten är klara. Rapporterat resultat från studien, tillsammans med inledning av process för CE-märkning, anser Analyst Group vara två av de starkaste värdedrivarna framgent.

  • Möjlig exit inom 3-5 år

Med ett flertal medicinska studier i ryggen, och nu närmast den potential som den pågående migränstudien kan komma att påvisa, avser Chordate att realisera det värde som byggs upp i Bolaget genom att i framtiden sälja bolaget, en s.k. ”exit”. Det är inte ovanligt att större aktörer förvärvar mindre medicinteknikbolag för deras IP- och patentportfölj, för att sedan med ett starkare rörelsekapital kunna finansiera en bredare marknads-lansering och kommersialisering. Även om detta är mer att se som en ambition från Chordate, snarare än en faktisk utfästelse, är det likväl att anse som en långsiktig värdedrivare i aktien.

6

Value drives

1

Historical profitability

8

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.