Chordate Medical Q1-21


Har erhållit första beställning av migränbehandling

Det är såklart den senaste tidens utveckling kring migränområdet som har varit högaktuellt för Chordate. I vårt Base scenario hade vi räknat med att Chordate skulle erhålla CE-märkning för migränbehandlingen, däremot hade vi inte räknat med att det skulle erhållas ett år innan plan. CE-märkningen innebär att Chordate nu kan kommersialisera migränbehandlingen fritt inom EU, där fokus nu är att ta en successivt större andel av de tillgängliga marknaderna. En första order från distributören Vedise i Italien har redan erhållits, och vi ser att det nya affärsbenet signifikant förändrar värderingspotentialen av Chordate. I samband med CE-märkningen, och en redan inledd kommersialisering, väljer vi därmed att justera vårt värderingsintervall till ett motiverat nuvärde per aktie om 4,1 kr i ett Base scenario.

  • Första ”migrän-ordern” har erhållits

Betalningsviljan bland personer som lider av kronisk migrän är förhållandevis hög, t.ex. använder många patienter botox som läkemedelsbehandling fyra gånger per år för att lindra sina symtom. Dessutom bör en patient som lider av migrän behandlas vid fler tillfällen än vad som krävs för t.ex. behandling av kronisk rinit. Detta, i kombination med en affärsmodell som för Chordate resulterar i återkommande intäkter vid uppskattningsvis 3 till 6 tillfällen per år och patient, kan ge upphov till en accelererad tillväxt. En första order har dessutom redan erhållits från Italien, en marknad som enligt Vedise består av 7 669 neurologer, vilka skulle kunna adresseras med Chordates K.O.S-metod för migränbehandling.

  • 36 miljoner anledningar att tänka på TO7

Vid utgången av mars uppgick kassan till 9,8 MSEK och under Q1-21 uppgick Chordates operativa kapitalförbrukning till -1,9 MSEK/månad. Med hänsyn till de rapporterade omsättningstillgångarna och kortfristiga rörelseskulderna per balansdatumet för Q1-21, samt ett antagande om en något lägre burn rate kommande månader, finns utrymme för ett bättre rörelsekapital, varpå vi räknar med att Bolaget är finansierade tills omkring oktober, allt annat lika. Chordate har dock teckningsoptioner av serie TO7 utestående, vilka ger innehavaren rätt att teckna aktier för 0,75 kr/st. som vid full teckning kan tillföra Chordate ca 36 MSEK under oktober/november 2021. Med tanke på nuvarande aktiekurs, och därmed om TO7 fortsatt ”håller sig” in the money, skulle det få en signifikant positiv effekt på Chordates finansiella position.

  • Höjt värderingsintervall i samtliga scenarion

Till följd av CE-märkningen för migränbehandling ökar intäktspotentialen avsevärt, varför vi i samband med detta väljer att justera upp vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

6

Value drives

1

Historical profitability

5

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.