Carbiotix Q4-21


Det närmar sig kommersialisering

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) tar fortsatta kliv mot sin bredare kommersiella fas där nuvarande fokus bl.a. är att färdigställa produktionslinjen för CarbiAXOS i Bjuv, vilket vi räknar med kan ske under de närmaste månaderna. Försäljningsstarten för CarbiAXOS förväntas därefter gå av stapeln i USA, vilket dessförinnan dock förutsätter en GRAS-self-affirmation-status, d.v.s. ett form av marknadsgodkännande. Detta, parallellt med fortsatt IP-utveckling, studier, fler LinkGut-partners och utvecklingen av nya modulatorer inom prebiotika, ser vi som värdedrivare under kommande kvartal. Vi anser att Carbiotix fortsatt är på rätt spår, varför vi upprepar vårt tidigare Base scenario om 20 kr (20) per aktie.

  • Det närmar sig lansering av CarbiAXOS

Installationen av den första produktionslinjen för Carbi-AXOS i Bjuv har påbörjats, vi räknar med att allt tekniskt arbete kan vara avklarat någon gång under våren/sommaren 2022. Rent ”internt” blir det därefter viktigt att Carbiotix kan implementera en kostnadseffektiv, pålitlig och rutinmässig produktion för att försäljningen ska kunna skalas upp. Rent ”externt” behövs GRAS-self-affirmation-status uppnås för att försäljning i USA ska kunna påbörjas, vilket vi räknar med kan ske under 2022. Dessa två faktorer utgör viktiga beståndsdelar för en accelererad kommersialisering.

  • Pågående utvärderingsprojekt med global aktör

Carbiotix har inlett ett utvärderingsprojekt med ett av världens fem största laboratorietestbolag, där syftet är att utvärdera hur Carbiotix LinkGut tarmhälsotesttjänst kan rullas ut globalt med optimerad kostnadsbild, tillförlitlighet och flexibilitet. Projektet i sig, såväl som att en ”bieffekt” blir att CarbiAXOS och Bolagets Smart Prebiotic-koncept exponeras för ledande livsmedels-, kosttillskotts- och läkemedelsföretag, ser vi såklart positivt på och bedömer som värdeskapande.

  • Tillfälligt högre burn rate

Under fjärde kvartalet 2021 uppgick Carbiotix burn rate till -1,6 MSEK/månad, vilket jämfört med föregående kvartal (-0,7 MSEK) är en kraftig ökning. Detta beror dock på att Bolaget gjort en betalning om 1,5 MSEK hänförlig till den första produktionsanläggningen i Bjuv, vilket är att anse som en engångseffekt. Under innevarande kvartal (Q1-22) räknar vi med att Carbiotix kapitalförbrukning återgått till tidigare nivåer, och givet en liknande burn rate framgent skulle Bolaget vara finansierade tills hösten 2022, allt annat lika.

  • Upprepar värderingsintervallet

Då Carbiotix utvecklas i linje med våra förväntningar och att vi fortsatt ser ett antal triggers under kommande kvartal, väljer vi att behålla vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear.