Carbiotix Q1-21


Positionerade för expansion

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) är ett FoodTech-bolag som uppnått flera viktiga milstolpar under de senaste månaderna, vilket har fått aktien att stiga med över 400 % sedan november. Flera globala LinkGut-avtal, en produktionsanläggning med 10 tons årskapacitet från Q2-21 och stora insynsköp under december/januari har utgjort starka värdedrivare. Carbiotix kliver in i 2021 med bra medvind i seglet och till rådande värdering ser även Bolaget ut att tillföras ca 14,4 MSEK under februari via utestående teckningsoptioner. Med hänsyn till uppnådda milstolpar har vi uppdaterat vårt värderingsintervall, där vi ser ett nuvärde per aktie om 22,2 kr i ett Base scenario.

  • Vill bli en del av miljardmarknaderna

Sett till marknaderna för prebiotika och medicinsk mat uppgår den totala marknadsstorleken till över 25 mdUSD där ökad kostmedvetenhet, större vetenskapligt intresse och tydliga hälsofördelar förväntas fortsätta driva marknadstillväxten under de närmaste åren. Trots tuff konkurrens bör förutsättningarna finnas för att Carbiotix ska kunna nå ut med sina produkter och ta större marknadsandelar från 2021 och framåt.

  • Har tagit flera steg i rätt riktning på kort tid

Den 9 december tecknades ett LinkGut-avtal med brittiska MWELL, vilket representerar Carbiotix första LinkGut-tjänst för ett varumärke under ett etablerat livsmedelsföretag. Aktien reagerade positivt på nyheten och 24 timmar senare, den 10 december, meddelade Carbiotix att de valt FoodHills i Bjuv, Sverige för uppskalningen av majsfiberextraktet AXOS, där en anläggning med en årlig kapacitet om 10 ton ska stå klar under Q2-21. Detta är ett minst sagt viktigt steg och möjliggör bl.a. försäljning i kommersiell skala samt produktion av medicinsk mat innehållande AXOS, vilket både vi och marknaden ansåg motiverade en uppvärdering i aktien som steg med ca 50 % under de tre efterföljande handelsdagarna.

  • VD har köpt aktier för miljonbelopp

Kort därefter meddelade Carbiotix att Kristofer Cook, VD, köpt 175 000 aktier för ett totalt värde om ca
1 MSEK och därigenom ökade sitt totala innehav till nära 20 %. Under januari har Kristofer köpt ytterligare 15 000 aktier, varpå totalt ägande nu uppgår till 20,3 %. Köpen som gjorts mellan nivåerna 5-17 kr sänder ett starkt signalvärde.

  • Finansiering kan vara säkrad via TO

Mellan den 18 och 29 januari 2021 pågår beräkningsperioden för TO 2020/2021, där teckningskursen ska uppgå till 30 % av VWAP1 – dock ej lägre än 3,25 kr eller högre än 11,50 kr. Med hänsyn till rådande aktiekurs, som verkar etablerat ett stöd mellan 18-21 kr, ser det ut som att Carbiotix kommer tillföras ca 14,4 MSEK under februari. Med hänsyn till detta bör Bolaget vara finansierade kommande 18 månader.