Calmark Sweden Q1-19


Har inlett förhandling med distributör

Calmark utvecklar en patientnära analysmetod som enklare och snabbar än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Sedan noteringen 2018 har Calmark uppnått kommunicerade mål i förtid och därför accelererat sin tidsplan för en global marknadslansering. Baserat på en lyckad marknadslansering under 2020, i kombination med tillväxt samt lönsamhet som affärsmodellen möjliggör, prognostiseras Calmark öka sin omsättning till ca 67 MSEK år 2025 med en rörelsemarginal omkring >25 %. Givet gjorda prognoser och en relativvärdering härleds ett nuvärde idag per aktie om 8 kr i ett Base scenario.


  • Har inlett förhandling med Triolab om distribution

Calmark har inlett förhandlingar med Triolab om ett avtal om försäljningsrättigheterna i Norden och Baltikum för Calmarks produkt, parterna har sedan tidigare ett Letter of Intent (LOI). Triolab är ledande inom humandiagnostik och verkar inom just de kundsegment som Calmark kommer att sälja sina produkter i. Ett potentiellt distributörsavtal med Triolab kan utgöra en trigger i Calmarks aktiekurs.

  • Calmark har möjlighet att bli marknadsledare

I dagsläget är alternativet till Calmarks produkter laboratorieanalys. Calmarks test sparar upp till en och en halv timme i välutvecklade länder  per lyckat test och är det enda alternativet i många utvecklingsländer. Kombinerat med enkelheten att använda både läsare och engångstest samt det konkurrenskraftiga priset gentemot slutkund, torde en lyckad lansering medföra en med tiden signifikant marknadsandel. Fram tills 2025 estimeras Calmark i ett Base scenario öka sin omsättning till ca 67 MSEK, och omkring 2022/2023 visa lönsamhet.

  • Erfaren ledning följer plan och lite till

Vid noteringen i juli 2018 kommunicerade Calmark ett antal milstolpar vad gäller såväl produktutveckling som marknadslansering och rekrytering. Målen för 2018 nåddes i god tid och redan tidigt Q4-18 aviserades en accelererad tidsplan för CE-märkning och lansering av Bolagets ena test, Bilirubin. Leverans av uppsatta mål kombinerat med att ledning och styrelse har flera likartade och lyckade resor i meritförteckningen bådar gott inför 2020, vilket är året då Calmark förväntas inleda marknadslanseringen.

  • Trögrörlig bransch kan utgöra stoppkloss

Även om tidigare testresultat varit goda samt att Calmark hittills alltid levererat enligt plan, återstår ändå CE-märkning och kliniska studier i slutet av 2019. Ytterligare potentiell stoppkloss finns i form av långa administrativa processer i de länder som Calmarks produkt ska lanseras, och därtill ska större distributörer bearbetas. Med tanke på att Calmark inte är lönsamma idag, är time to market avgörande.

6

Value drives

1

Historical profitability

6

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.