CAG International


Skalbar och bevisad affärsmodell redo att konsolidera en fragmenterad marknad

CAG International AG (”CAG International” eller ”Bolaget”) är ett Schweiz-baserat holdingbolag, vars nuvarande verksamhet, och tillika dotterbolag, bedrivs i Sverige. Bolaget erbjuder carve-out lösningar inom företagsutbildning, vilket kan reducera kunders kostnader 40 % och samtidigt öka inlärningsförmågan med 30 %, jämfört med in-house utbildningar. Bolaget har idag en välfungerande verksamhet i Sverige under varumärket Minerva Group, vilka har varit verksamma sedan 2000 och har starka globala referenskunder såsom Volvo och SKF, och har därigenom Proof of Concept. Bolaget har under en längre period fokuserat på den svenska verksamheten men ämnar nu satsa på expansion genom förvärv av fåmanskonsulter med brett kontaktnätverk som kan sälja in Bolagets lösning globalt. Analyst Group estimerar en omsättning om 13,8 MEUR år 2022, vilket med en P/S multipel om 3,0x, genom en diskonteringsränta om 15 %, motiveras ett potentiellt nuvärdejusterat bolagsvärde om 32,4 MEUR.

  • Unik plattform som möjliggör kostnadsbesparingar och ökad effektivitet

CAG International är verksamma inom så kallad carve-out lösningar inom personalutbildning, vilket innebär att företag ger CAG International ansvaret för personal-utbildningar, varmed företaget kan fokusera på sina spetskompetenser och inte lägga onödiga resurser på HR- samt personalutbildning, samtidigt som CAG International då tar över kostnadsbasen. Till följd av att CAG International är specialister inom företagsutbildning och genom lång erfarenhet lyckas Bolaget sänka kostnader för kunder med upp till 40 % och samtidigt öka inlärningsförmågan med 30 % jämfört med in-house utbildningar.

  • Bevisad skalbar affärsmodell

CAG International har varit verksamma sedan år 2000, då Minerva avknoppades från Volvo Industrials, sedan dess har Bolaget expanderat och når idag mer än 200 000 anställda på fler än 30 olika språk. Bolaget har primärt fokuserat på att bygga ett starkt know-how samt utveckla och förbättra sina lösningar, trots det har Bolaget idag starka referenskunder, såsom Volvo, SKF och Essity, med vilka CAG International har stora möjligheter att expandera globalt med och som fungerar som proof of concept.

  • Fragmenterad marknad öppnar för konsolidering

CAG Internationals ambition är nu, efter bevisat Proof of Concept, att fokusera på förvärv, där Bolaget redan har identifierat ett antal förvärvsobjekt. Bolaget kommer initialt att fokusera på förvärv av fåmansbolag som innehar ett brett kontaktnät och erfarenhet av att sälja in till företagsledningar i främst USA där efterfrågan är stor och beslutsvägarna är betydligt kortare, därefter står Bolaget redo för att fullt fokusera på global expansion av plattformen. Styrelsen har sedan tidigare ett bevisat starkt track-record och bred erfarenhet av att lyckas inom dessa typer av lösningar.

  • Finansiell risk

Bolaget har en bevisad affärsmodell och en eftertraktad tjänst, men det finns risker kring Bolagets expansionsplaner, primärt beträffande tidsaspekten kring Bolagets tillväxtplaner och huruvida nuvarande försäljning och kassaflöde kan stötta eventuella utdragna förvärvsprocesser. Värt är att notera att CAG International har en potentiell kreditram om 250 MSEK vilket skapar stabila utsikter beträffande verksamheten. Analyst Group estimerar dock att CAG International kommer att söka annan form av finansiering för att exekvera Bolagets förvärvsambitioner.