Bayn Group Q4-20


Ambitionen om att bli en ledande aktör inom framtidens FMCG

Bayn har på kort tid transformerats från ett icke-lönsamt ingrediensteknologibolag till en snabbväxande och lönsam Food Tech-koncern som verkar inom FMCG-industrin, primärt inom segmenten Better-For-You och Functional Foods. Under år 2020 implementerade Bayn en expansiv M&A-strategi, för att konsolidera autonoma och innovativa bolag i en annars fragmenterad Food Tech-industri, till låga värderingar. Förvärvet av The Humble Company öppnade upp en ny vertikal för Bayn, Eco- och Sustainability, och koncernen positionerar sig nu för att bli en ledande aktör inom framtidens FMCG-produkter. Bayn har värderats utifrån 2021 års estimerade försäljning om 610 MSEK och med tillämpad P/S-multipel, härleds ett värde per aktie om 30 kr i Base scenario.

  • Q4-rapporten var den starkaste i Bayns historia

Nettoomsättningen för Q4-20 var 17 MSEK (1,3) vilket i relation till samma period föregående år motsvarar en tillväxt om 1 185 %, mycket hänfört till de förvärv som genomförts under 2020. Det justerade EBITDAresultatet förbättrades avsevärt och uppgick till -1,8 MSEK, en förbättring om 56 % jämfört med Q4-19. På proformabasis uppgick nettoomsättningen samt det justerade EBITDA-resultatet till 114,7 MSEK respektive 13,7 MSEK, vilket motsvarar en EBITDAmarginal om 12 %.

  • Senaste förvärvet är en Game Changer

Förvärvet av The Humble Group medför en stärkt finansiell profil och tillika framtidsutsikter. Förutom att koncernens konsoliderade lönsamhet och kassaflöde förbättras, ges flertalet synergieffekter som exempelvis bättre möjligheter att expandera globalt, korsförsäljning, marknadsföring och distribution. Förvärvet breddar även koncernens produkterbjudande och medför diversifierade intäktsströmmar, vilket dels ger goda förutsättningar för stark organisk tillväxt framgent, dels sänker riskprofilen för Bayn som helhet.

  • Nya finansiella mål

Den 26 mars 2021 fastställde Bayn nya finansiella mål för koncernen fram till år 2025.

9

Value drives

6

Historical profitability

3

Risk profile

9

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.