Avensia


Global etablering väntas driva tillväxt

Avensia är en komplett leverantör av skräddarsydda omnikanallösningar för e-handel, strategisk rådgivning och affärsutveckling. Baserat på återkommande intäkter från befintliga kunder, en utökad global närvaro för Storefront Nitro samt konsulttjänster, estimeras nettoomsättningen att öka från 302,9 MSEK år 2019 till ca 420,5 MSEK år 2022 med en EBIT-marginal om   7,9 %. Givet gjorda prognoser och genom en relativvärdering med målmultipel om EV/EBIT 20,0x på 2022 års prognos, motiveras ett nuvärde om 17,1 SEK per aktie i ett Base scenario.

  • E-handelsmarknaden förväntas visa stark tillväxt

Enligt Statista förväntas den globala e-handeln att öka totalt 22 % från år 2020 och omsätta 2 943,9 mdUSD år 2022. IT-konsulttjänster på Avensias fyra största marknader estimeras även att tillsammans ha en årlig omsättningstillväxt om 7,7 % mellan åren 2020-2022.

  • Flaggskeppet Storefront Nitro klarar stora volymer och används av välkända aktörer

Av Avensias intäkter år 2019 kom 85 % från befintliga kunder, bland annat NA-KD som under Black Week omsatte 248 MSEK, samt Lyko som under samma vecka omsatte 110 MSEK med hjälp av Storefront Nitro. Långvariga kundrelationer med stora aktörer är ett kvitto på Bolagets kompetens och Storefront Nitros kapacitet, vilket medför återkommande licensintäkter från befintliga kunder samt bra referenser för Avensia att utöka sin kundbas på den globala marknaden.

  • Framskjutna investeringar till följd av Covid-19 kan minska omsättningen på kort sikt

I en undersökning gjord av PostNord uppgav 46 % av tillfrågade företag i Sverige att de har skjutit fram investeringar inom e-handel till följd av Covid-19. Detta riskerar även att påverka föregående års förvärv av Londonbaserade Insider Trends, då Insider Trends levererar tjänster relaterade till fysisk handel, en marknad där efterfrågan minskat drastiskt sedan Covid-19 och butiksnedstängningarna i Storbritannien. På kort sikt kan detta leda till minskad omsättning och svagare marginaler för Avensia, samtidigt som det förväntas påskynda digitaliseringen av branscher som historiskt bedrivit fysisk försäljning, vilket gynnar Avensia på lång sikt.

5

Value drives

7

Historical profitability

3

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.