Allgon


Allgonkoncernen har genomfört två förvärv, vilka kompletterar verksamhetens erbjudande väl och gör Bolaget än mer konkurrenskraftigt framgent. Flera av dotterbolagen har stora globala kunder och addresserar tillväxtmarknaden IoT. Vidare har Bolaget möjligheten att genomföra stategiskt operativa förbättringar, vilket kan minska den gemensamma kostnadsbördan. Genom en sum of the parts-värdering ges en indikativ uppsida om 65 % i Base scenario.


Allgon AB (”Allgon” eller ”Bolaget”) är en företagskoncern bestående av fem bolag inom trådlösa tekniklösningar. Koncernen har de senaste 12 månaderna genomfört två förvärv (IIOX och Satmission), och öppnat en ny produktionsanläggning i Taijin, Kina. Samtliga bolag har sitt huvudkontor i Sverige och redovisar försäljning.

Allgons verksamhetsfokus ligger på att växa organiskt och komplettera med förvärv utifrån följande parametrar:

  • Ledande i sitt nischsegment,
  • Potential till synergieffekter med befintliga innehav i koncernen.

Genom förvärven fördelas overhead-kostnaderna på hela koncernen, vilket resulterar i att bolagen gemensamt når operativa besparingar. Ett exempel på detta är bl.a. Allgons produktions-anläggning i Taijin, Kina. I dagsläget producerar denna nyöppnade anläggning till Åkerströms och Smarteq, och har potential att leverera till resterande koncernbolag framgent. Således förväntas ytterligare kostnadssynergier synas i räkenskaperna framgent.

Smarteq levererar robusta antenner till smart infrastruktur och fordonsindustri. Det förstnämnda omfattar bl.a. antennlösningar till elmätare, ett nischsegment där Smarteq idag har en 30 % marknadsandel i Norge.  Till följd av höjda funktionskrav måste närmare fem miljoner elmätare i Sverige uppdateras fram till 2025. Smarteq har således ett starkt proof of concept i Norge, vilket ger verksamheten en fördelaktig position inför den kommande upprustningen av elmätare i Sverige.

Åkerströms bygger radiostyrda kransystem för preventivt arbete mot bl.a. verksamhetsstopp. Dotterbolaget har nyligen implementerat ett omfattande omstruktureringsprogram, vilket estimeras minska kostnaderna om 5 MSEK och få Bolaget nå lönsamhet 2018.

WSI & IIOX WSI erbjuder kundanpassade hårdvarusystem  och IIOX erbjuder en molnplattform. WSI, vilket utnämndes till årets IoT-bolag 2017, har stabila intäkter bl.a. från ett partneravtal med Nvidia. IIOX har kunder såsom E.ON och Riksbyggen. Dessa två produkterbjudanden kompletterar varandra och de två bolagen erhöll nyligen första gemensamma ordern.

Satmission bygger broadcastingsystem för satellitkommunikation. Exempel på appliceringsområden är mobil livesändning av nyheter. Bolaget har säkrat ett tre-årigt ramavtal om 70 MSEK, fram till 2020.

Sum of the Parts-värdering indikerar en uppsida om 65 %

Ovan har en SOTP (Sum of the Parts) genomförts på 2018 estimerade räkenskapsår. Detta har sedan jämförts med EV/Sales multiplar på relevanta alternativinvesteringar. Denna värderings-metod indikerar en uppsida om 65 % på 2018, vilket antas som Base scenario. Allgon har en Leverage-ratio på 0,51, vilket indikerar att Bolaget har ytterligare förvärvsutrymme. Således vore det inte otänkbart att Allgon genomför förvärv även under 2018.

I ett Bull scenario indikeras en uppsida om 113 %, respektive nedsida om -34 % i Bear scenario I ett Bull scenario antas integrationen mellan IIOX och WSI bli mycket lyckosamt och de två bolagen växer med 30 % över Base scenariot. Vidare fortsätter Satmission att leverera högre ordervärden, vilket får bolaget att växa omsättningen med 50 % över Base scenario. I ett Bear scenario antyds en fortsatt stabil verksamhet i Smarteq och Satmission. Ett förlängt omstruktureringsprogram i Åkerströms och trögrörlig integration mellan WSI och IIOX, får dessa tre bolag att tappa väsentliga delar av dagens omsättning ca 40 – 50 %.