Aerowash


Marknadsledande nischaktör på en växande marknad

Aerowash AB (”Aerowash” eller ”Bolaget”) erbjuder produkter och tjänster för utvändig tvätt av flygplan, med några av världens största flygbolag som kunder. Trots pandemin som har slagit hårt mot hela flygbranschen har Aerowash både vidareutvecklat sitt produkterbjudande, samt knutit flera viktiga distributionsavtal. Bolaget har dessutom nyligen etablerat sitt första joint venture-bolag ihop med en stark partner i Gulfstaterna. Bolagets nya affärsmodell ger Aerowash en unik position på marknaden där man nu kan kombinera sin marknadsledande tvättrobot ihop med en operatörsmodell, vilket ger en betydligt större adresserbar marknad. Genom en DCF-värdering härleds ett motiverat värde om 13,9 SEK per aktie i ett Base scenario.

  • Utvidgad affärsmodell öppnar för en miljardmarknad

Dotterbolaget N.A.S Services har sedan 2009 utfört flygplanstvätt samt kringliggande tjänster på flygplatsen i Helsingfors, vilket har gett Aerowash en stabil intäkt samt möjlighet att testa sina produkter i drift, samtidigt som det har cementerat Bolagets erfarenhet och kunnande. Genom att under H2-21 etablera ett joint venture-bolag med en partner i Gulfstaterna tar Aerowash operatörsmodellen till den globala marknaden och går från att adressera en total marknad om 1,5 mdSEK för tvättrobotar, till att nå en årlig adresserbar marknad om 2,0 – 2,5 mdSEK.

  • Effektiviseringar med marknadsledande teknik

Bolagets automatiserade tvättrobotar erbjuder flygbolagen besparingar i både mantimmar och kostsam tid som flygplanen behöver stå på marken. Analyst Group bedömer att Aerowash har en marknadsledande teknik med en bättre strategisk position på marknaden än konkurrenterna, då produkten enkelt kan implementeras i flygbolagens befintliga anläggningar. I kombination med en operatörsmodell kan Bolaget i framtiden leverera en unik tjänst för den globala marknaden genom att inkludera produkten i serviceerbjudandet.

  • Hög omsättningstillväxt och flera potentiella triggers

I ett Base scenario utgår Analyst Group från produkt-försäljningen, men där joint venture-modellen ses som en intressant option för investeringscaset med hög potential. Nettoomsättningen estimeras stiga med en CAGR om 43,6 % mellan år 2020 och 2023 då nya produkter och försäljningskanaler kan ge resultat när flygbranschen normaliseras efter pandemin. En DCF med en diskonteringsränta om 13,0 % genererar ett motiverat nuvärde om 13,9 SEK per aktie, vid fulltecknad nyemission. Det är värt att notera att det finns en avsiktsförklaring om avyttring av hela verksamheten till den amerikanska distributören US Aviation Services för 16,2 SEK per aktie justerat för nettokassan, vilket ses som en ytterligare option i investeringscaset.

  • Lägre finansiell risk efter nyemissionen

Covid-19 har skjutit fram Bolagets expansionsplaner då betydligt färre flyg har varit i behov av tvättning samtidigt som flygbolagen inte har varit villiga att investera. Analyst Groups prognoser förutsätter att branschen återgår mot mer normal verksamhet under år 2021/2022. Aerowash lyckades dock, trots pandemin, fördubbla omsättningen under år 2020 vilket visar på en underliggande efterfrågan. Bolaget har genom krisen finansierat verksamheten med dyra lån och Analyst Groups prognoser förutsätter en fulltecknad emission för att kunna betala av lånet samt finansiera verksamheten.