Adverty


Patenterad teknik för nästa generations spelreklam

Adverty AB (”Adverty” eller ”Bolaget”) utvecklar och tillhandahåller patenterad teknik för spelutvecklare som önskar att ytterligare kapitalisera på sina spel, vilket är en marknad präglad av hög tillväxt både i antal spel, spelare och spelutvecklare. Advertys programvara möjliggör icke-störande in-game reklam och kopplar samman annonsörer med spelutvecklare sömlöst i realtid. Adverty har en affärsidé med hög skalbarhet och ett så kallat ”first-mover–advantage”. Bolaget har nyligen släppt sin Unity SDK (Software Development Kit) och befinner sig nu inför en viktig period, där fokus skiftar från utveckling till försäljning. Analyst Groups prognos med en omsättning om 55,6 MSEK år 2023, en applicerad målmultipel om P/S 9,5x och en diskonteringsränta om 16,0 %, ger ett motiverat nuvärde om 14,0 kr per aktie.

  • First-mover-advantage bäddar för tillväxt

Adverty är idag den ledande leverantören av tjänster till spelutvecklare som vill ha icke-störande in-game annonser. Den digitala marknadsföringsmarknaden var år 2020 värd 355,6 MUSD, år 2021 förväntas Adverty uppnå en nettoomsättning om 6,8 MSEK. Med andra ord är marknadspenetrationen mycket låg. Bolaget har nyligen släppt sin Unity SDK (Software Development Kit) på Unity Asset Store samt tecknat avtal med Verizon Media, vilket är två mycket viktig kvalitetsstämplar för Bolaget.

  • Patenterad teknik för icke-störande reklam

Adverty har nyligen fått två 20-åriga patent godkända för sin branschledande teknik och har flertalet patent på gång med goda utsikter till godkännande. Tekniken är enkel att implementera och gör det möjligt för spelutvecklare att integrera icke-störande in-game reklam, utan att spelet blir trögspelat, vilket är speciellt viktigt för mobilspel där skillnaden i processorkraft är stor. Tekniken analyserar därutöver hur spelaren har interagerat med reklamen för att på sådant sätt generera viktig data för framtida försäljning.

  • Skalbar affärsmodell

Bolaget befinner sig i en ny fas av expandering vilket förväntas skapa marginalexpansion i takt med att fler speltitlar ansluter sig plattformen. Tekniken kräver inte några ändringar i källkoden för att användas i nyutvecklade mobilspel, vilket bådar för framtida höga marginaler i takt med att fler speltitlar ansluter sig till plattformen. Adverty delar idag intäkterna med spelutvecklarna som är tillslutna, med en intäktsandel om 25-50 % beroende på titel, vilket således medför ett naturligt tak för marginalerna, tillsvidare.

  • Aktiva på en marknad i hög tillväxt

Adverty verkar främst på mobilspelsmarknaden som förväntas uppnå en årlig tillväxttakt om 13,3 % mellan år 2019 och år 2025. Samtidigt förväntas det att antalet mobilspelsspelare kommer att öka från 1,4 miljarder år 2019 till 2,2 miljarder år 2025. Den största ökningen förväntas att ske i Indien och Kina varpå Adverty förväntas kapitalisera på dessa marknader.