AdCityMedia Q3-18


Attraktiv värdering inför sista delårsrapporten 2018

Efter intensiva år av strategiskt arbete och flera förvärv är ACM välpositionerade för fortsatt kraftig tillväxt. Hög kapacitet, ökat försäljningsfokus och möjlighet till fler förvärv bäddar för en ljus framtid. Närmast prognostiseras ACM omsätta ca 175 MSEK för helåret 2018. Efter den nyligen presenterade Q3-rapporten har aktien kommit ner och nuvarande värderingsnivå bedöms som attraktiv inför sista kvartalet 2018. Under 2019 estimeras ACM fortsätta växa och omsätta ca 227 MSEK. Givet förväntad tillväxt, marginalutveckling och en målmultipel om EV/EBITDA omkring 10, erhålls ett potentiellt värde om 200 kr per aktie i ett Base scenario på 2019 års prognos.


  • Marknaden för utomhusreklam fortsätter växa

Totala medieinvesteringar i utomhusreklam ökade med 12,8 % under 2017. Under perioden Q3-18 visade Mediabyråbarometern en ökning av investering i utomhusreklam med 10 %. Anledningen till att utomhusreklam är attraktiv är dess genomslagskraft mot konsumenter. Statistik visar att särskilt rörlig (digital) utomhusreklam uppmärksammas i högre grad än statisk reklam, samt att storformatsreklam beskådas en längre tid.

  • AdCityMedia har skapat sig en stark marknadsposition

Genom en aggressiv förvärvsstrategi har ACM ökat sin geografiska spridning och stärkt produktportföljen. Under juni 2018 tillträdde ACM förvärvade Prego Media AS, en snabbväxande aktör i Norge. Genom förvärv tillkommer omsättningsbidrag och samtidigt är gjorda förvärv även intressanta ur ett strategiskt perspektiv. Med ökad geografisk spridning kan Bolaget koordinera marknadsföringskampanjer åt stora kunder som vill ha en bred exponering regionalt. Således kan detta innebära att avtal med större ordervärden uppnås och djupgående kundrelationer etableras.

  • Befintligt säljbart mediautrymme uppgår till över 600 MSEK

ACM har tredubblat sitt egna säljbara mediautrymme sedan 2015 som idag bedöms uppgå till drygt 600 MSEK (exkl. Prego Media AS). 2017 omsatte Bolaget ca 122 MSEK, vilket påvisar att ACM har kapacitet att generera betydligt högre omsättning. Dotterbolagen GM-gruppen och All in Media, vilka förvärvades under 2016, har integrerats väl och synergieffekter har setts senaste kvartalen. ACM är en av få aktörer som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt försäljning på dessa.

  • Måste fortsätta förvärva nya kunder

ACM är fortfarande en relativt liten aktör på en fortfarande omogen marknaden. Inom Retail Tech är ACM möjligtvis inte den självklara partnern i dagsläget och måste därmed arbeta hårt för att finna nya kunder och växa sin etablerade kundbas. ACM är lönsamma, vilket minskar den finansiel

4

Value drives

3

Historical profitability

1

Risk profile

4

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.