AdCityMedia Q1-19


Exklusivt samarbetsavtal gällande upphandling med Stockholm stad

ACM har på kort tid meddelat att de tar del av stor upphandling med Stockholm stad, delar ut Starcorp, växer kraftigt i Norge samt ökar befintligt medialager till över 1 000 MSEK – det händer minst sagt mycket i ACM där allt pekar på att 2019 blir ett spännande år. Omsättningen 2018 ökade med ca 45 % till 175 MSEK, och estimeras stiga under 2019 med ytterligare 25 % till att nå 220 MSEK med ett EBIT-resultat omkring 19 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 8 %. Givet förväntad tillväxt, marginalutveckling, kapitalstruktur och en målmultipel om EV/EBIT 15, erhålls ett värde om 155 kr per aktie på 2019 års prognos i ett Base scenario.


  • Godkänt första kvartal 2019

Under Q1-19 ökade ACM omsättningen till 41 MSEK (34), motsvarande en tillväxt om ca 19 %. Organiskt växer ACM med 1 %, Media går starkt samtidigt som Retail Tech tynger kvartalet med negativ tillväxt. EBITDA-marginal uppgick till 18 % (12 %). Till följd av nya IFRS 16-reglerna har dock resultatet ”dopats”, justerat för effekten var marginalen i linje med jämförbar period 2018. Sammanfattningsvis tycker vi att ACM gör ett godkänt första kvartal med en något lägre omsättning än väntat men marginaler i linje med vår prognos.

  • ACM i exklusivt samarbetsavtal gällande upphandling med Stockholm stad

ACM kommunicerade under maj att Bolaget blir exklusiv samarbetspartner avseende 350 nya mediaytor när Stockholm stad tilldelat en cykelupphandlingen. Affären är minst sagt positiv ur flera perspektiv, dels ekonomiskt då det driver på ACM:s organiska tillväxt, dels då det gör att ACM får en avsevärt starkare position i marknaden. ACM har tidigare inte haft några reklamytor av detta slag och tillsammans med Bolagets befintliga mediaytor, både i och utanför Stockholm och Sverige, anser vi att ACM tar klivet upp i en helt ny liga. Precis som ACM själva säger: detta är verkligen en Game Changer. Under juni 2019 har dock  upphandlingen överprövats, varför en uppföljning får göras senare. Startdatum för cykelupphandlingen är 1 april 2020 och hur denna överprövning påverkar är i dagsläget ännu oklart.

  • Reviderat säljbart mediautrymme – uppgår nu till över 1 000 MSEK

ACM har under våren reviderat koncerns medialager, som nu uppskattas uppgå till över 1 000 MSEK. Med tanke på att ACM:s rullande omsättning uppgår till ca 182 MSEK, finns således ett stort utrymme kvar för att kunna hantera en högre försäljningsnivå. ACM är en av få aktörer som idag kan erbjuda både etablerade mediakanaler samt försäljning på dessa.

4

Value drives

4

Historical profitability

1

Risk profile

4

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.