AcuCort – Står nära marknadsgodkännande av allergiläkemedel


AcuCorts produkt Dexa ODF väntas nå marknadsgodkännande mot slutet av 2019 och försäljningen påbörjas då under mitten av 2020. Dexa ODF har väsentliga patientfördelar vilket ger goda förutsättningar, vid läkemedelsgodkännande, för en omfattande framtida tillväxt. Bolagets adresserbara marknad bedöms uppgå till 3,4 mdUSD, och ledning och styrelse anses inneha rätt kompetenser för att utveckla Bolaget i en positiv riktning. Genom en rNPV-värdering ges ett riskjusterat potentiellt nuvärde om 123 MSEK, motsvarande 9,8 SEK per aktie, i ett Base scenario.


  • Patientfördelar med produkten talar för framtida tillväxt

AcuCorts produkt, Dexa ODF, är en film som läggs på tungan, som sedan löses upp via munnens saliv. Produkten erbjuder flertalet fördelar för patienten jämfört med dagens alternativ. En film är tillräckligt stark för att räcka per allergisk reaktion. Det krävs inget vatten, vilket är av vikt då en akut allergisk reaktion ofta sker vid ett tillfälle då tillgång till just vatten saknas. Dexa ODF förpackas även i en liten försluten förpackning som är ungefär lika stor som ett visitkort, vilket gör att det går att ha med sig produkten i t.ex. plånboken, och alltid kan vara tillgänglig när allergireaktionen inträffar. Patientfördelarna bedöms attraktiva och bidra till ökad försäljning givet en lyckad marknadslansering.

  • Kompetent och erfaren ledning och styrelse

AcuCorts VD och styrelse besitter en bred kompetens och erfarenhet från läkemedelsbranschen. Bolagets huvudägare, P.U.L.S. AB, är ett bolag vars affärsmodell är att investera i life science-projekt för att sedan utveckla dessa. Bolagets styrelse består av både medicinkunniga och marknadskunniga människor som har kompetenser och erfarenheter från läkemedelsutveckling samt regulatoriska frågor inom ansökningsprocesser gällande läkemedelsansökningar. Vidare har även VD Mats Lindfors en lång erfarenhet inom branschen från tidigare uppdrag, där han har haft ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring från bl.a. HemoCue AB.

  • I ett Base scenario värderas AcuCort till ett riskjusterat nuvärde om 9,8 kr per aktie

Bolagets ambition är att använda sig av ett globalt nätverk av samarbetspartners, där samarbeten antingen är distributions- eller licensbaserade. Givet att Bolaget når marknaden estimeras AcuCorts kassaflöden från Dexa ODF till ett riskjusterat nuvärde om 9,8 kr per aktie.

  • Risk relaterad till kapitalbehov

Då Bolaget nyligen tog in 10,8 MSEK (efter emissionskostnader) via en företrädesemission är den finansiella risken på kort sikt låg. Däremot bedöms den nuvarande kassan inte räcka för att nå break even, varför Bolaget förväntas behöva genomföra ytterligare en kapitalanskaffning under H2-2019.