AcuCort Q4-21


Kommersialisering i fortsatt fokus

ISICORT® har tidigare erhållit godkännande i Sverige och nu pågår även registreringsprocessen för den nordiska marknaden. Ett godkännande i Norden, vilket kan ske under H1-22, innebär att AcuCorts position stärks i de pågående diskussionerna med potentiella kommersiella partners. Rent operativt ser vi att AcuCort utvecklas fortsatt enligt plan. Emellertid har det ekonomiska klimatet under 2022 minst sagt varit kyligt för olönsamma utvecklingsbolag där riskpremierna stigit och investerare skiftat över till bolag med positiva kassaflöden. Vi ser tecken på att denna sektorrotation även påverkat AcuCort, där en ökad riskpremie får en direkt effekt i vår rNPV-modell. Detta innebär en justering av värderingsintervallet vilket nu sträcker sig mellan 2,0 – 6,6 kr med 4,4 (5,4) i ett Base scenario.

  • Rapporten i linje med förväntningar

Vid utgången av Q4-21 uppgick kassan till ca 35,9 MSEK, och för de senaste tre rapporterade månaderna (Q4-21) har Bolagets burn rate uppgått till ca -1,3 MSEK per månad. Precis som vi har kommunicerat tidigare kvarhåller vi i våra modeller en förväntan om att AcuCort under kommande kvartal kommer att ha en något högre kapitalförbrukning. Det i sig är helt naturligt med tanke på kommande lansering av ISICORT.

  • Nuvarande kassa och kapitalförburkning

Mellan Q3-21 och Q4-21 stärktes AcuCorts kassa med ca 26 MSEK via en företrädesemission samt riktad emission.  I vår erfarenhet vet vi att en stärkt kassa för ett mindre läkemedelsbolag likt AcuCort är mycket fördelaktigt i samband med t.ex. att diskussioner förs med potentiella licenstagare. Det skapar nämligen ett bättre förhandlingsutrymme och gör att AcuCort kan agera mindre ”stressat” i förhandlingar, vilket i slutändan kan vara helt avgörande för att ett fördelaktigt avtal ska kunna komma på plats. Med en nuvarande kassa om 35,9 MSEK och en estimerad genomsnittlig burn rate om -1,5 MSEK per månad framgent, skulle det innebära att AcuCort är finansierade tills slutet av 2023, allt annat lika.

  • Nytt avtal med kontraktstillverkaren Adhex Pharma

Under Q1-22 meddelade AcuCort att ett nytt avtal tecknats med kontraktstillverkaren Adhex Pharma avseende kommersiell produktion av ISICORT. Detta är en viktig milstolpe för AcuCort då det säkerställer produkt-försörjningen av ISICORT inför lanseringen och minskar således den operationella risken. Vi ser detta som ett robust samarbete med en lämplig partner då Adhex Pharma är specialister inom framställning av tunna munfilmer vilket passar ISICORTs produktprofil.

  • Fortsatt attraktiv risk-reward

Med hänsyn till nuvarande börsvärde om ca 75 MSEK och Enterprise Value (EV) om 40 MSEK, samt potentiella värdedrivare framgent, ser vi en fortsatt attraktiv risk-reward i aktien.