AcuCort Q2-20


Marknadsgodkännande kan ligga runt hörnet

AcuCorts produkt ISICORT® skulle kunna närma sig marknadsgodkännande i Sverige mot slutet av 2020 och försäljningen estimeras då påbörjas under 2021. ISICORT har väsentliga patientfördelar vilket ger goda förutsättningar, vid läkemedelsgodkännande, för en omfattande framtida tillväxt. Bolagets adresserbara marknad bedöms uppgå till 3,4 mdUSD, och nuvarande ledning och styrelse anses inneha rätt kompetenser för att utveckla Bolaget i en positiv riktning. Genom en rNPV-värdering ges ett riskjusterat potentiellt nuvärde om ca 115 MSEK, motsvarande 6 kr per aktie, i ett Base scenario.

  • Fortsätter ta steg mot markandslansering

Under Q2-20 har AcuCort fortsatt lagt ett stort fokus kring att ta fram bra underlag till Läkemedelsverket för ansökan om ett nationellt marknadsgodkännande av ISICORT, där AcuCort enligt plan den 11 augusti 2020 lämnande in svarsdossiern avseende den andra utvärderingsrapporten. AcuCort fortsätter ta steg i rätt riktning och i dagsläget ser Analyst Group det som fortsatt möjligt att ISICORT skulle kunna närma sig ett marknadsgodkännande i Sverige mot slutet av det här året.

  • Ny VD rekryterad

Jonas Jönmark tillträdde under augusti som ny VD, han har en MBA-examen från Lunds universitet och över 20 års erfarenhet från ledande befattningar och VD-roller inom läkemedelsindustrin och life science-sektorn. Hans karriär har inkluderat stora internationella läkemedelsföretag, bl.a. Pfizer, Astellas Pharma och Astra Zeneca, samt även mindre startupbolag som Life Science Support och Alteco Medical. Med tanke på Jonas tidigare erfarenheter av internationella produktlanseringar, etablering av sälj- och distributionskanaler, kommersiella partnerskap, prissättnings- och ersättningsförhandlingar med myndigheter samt internationell affärsutveckling, anser vi att rekryteringen är en värdefull beståndsdel i den utvecklingen som ska ta AcuCort till nya nivåer.

  • Stabil kassa minskar den finansiella risken

Under H1-20 uppgick AcuCorts operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till ca -0,8 MSEK/månad, vilket vi anser är lågt och således något vi ser positivt på. En viktig faktor att ta i beaktande är hur länge nuvarande likviditet räcker till. Med avstamp i den utgående kassan per juni månad, historisk burn rate och en uppskattning kring framtida kapitalbehov, räknar vi med att AcuCort är finansierade en bra bit in i 2021.

  • Lämnar vårt värderingsintervall oförändrat

ISICORT står nära marknaden och för tillfället värderas AcuCort till omkring 100 MSEK (Market Cap). Med tanke på ISICORT:s produktegenskaper, närheten till marknaden och AcuCorts finansiella ställning idag, kan det argumenteras för att det borde finnas utrymme för högre värderingsnivåer i aktien.