AcuCort Q2-21


Fortsatt undervärderad läkemedelsaktie

Det stora fokuset framgent är fortsatt hänförligt till arbetet med att lansera ISICORT® på marknaden, vilket inkluderar att allt ska komma på plats så effektivt som möjligt enligt den fastställda planen för att säkerställa en storskalig kommersiell produktion. AcuCort har siktet inställt på flera marknader och lägger nu bl.a. stor vikt vid att anpassa bolagets registreringsansökan för den amerikanska läkemedelsmarknaden i syfte att optimera ett framtida positivt utfall. Även Europa utgör en viktig marknad där AcuCort arbetar med en s.k. Mutual Recognition Process för att registrera ISICORT® på flera marknader inom Europa. I vår mening utvecklas AcuCort helt enligt plan, samtidigt som vi anser att detta inte återspeglas i nuvarande värdering av aktien. I samband med Q2-rapporten upprepar vi därför vårt värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett riskjusterat nuvärde om 8 kr (8) per aktie.

  • Attraktiv risk-reward i aktien

Parallellt med marknadsarbetet kring ISICORT® pågår aktiva dialoger med olika potentiella licenstagare och samarbetspartners, där AcuCort fokuserar på välrenommerade, resursstarka partners med erfarenhet av allergimarknaden samt med en förmåga att lansera ISICORT® på sin lokala marknad. Eventuell kommunikation kring detta, vilket Analyst Group ser som tänkbart under kommande kvartal i år, kan komma att utgöra en stark värdedrivare i aktien. Med det i åtanke, och med hänsyn till nuvarande bolagsvärde om ca 85 MSEK i skrivande stund, ser vi en fortsatt attraktiv risk-reward i aktien.

  • Ökat burn rate i linje med estimat

Vid utgången av Q2-21 uppgick kassan till ca 17,6 MSEK, vilket kan jämföras med ca 21,6 MSEK vid utgången av mars (Q1-21). Under Q2-21 uppgick därmed AcuCorts kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till -1,3 MSEK/månad, vilket därmed är något högre än under föregående kvartal (-0,8 MSEK/mån). Precis som vi har kommunicerat tidigare till marknaden har vi i våra modeller räknat med att AcuCort under kommande kvartal kommer att ha en något högre kapitalförbrukning. Det i sig är helt naturligt med tanke på den kommande kommersialiseringen av ISICORT®. Med det sagt, och med tanke på den utgående kassan per den sista juni, anser vi fortsatt att AcuCort har en stark finansiell position. Bolaget har dessutom nyligen flyttat till mer kostnadseffektiva lokaler, vilket förväntas bidra positivt till kommande månaders kassaflöde.

  • Upprepar uppsida i ett Base scenario

Vi ser fortsatt positivt på AcuCort som utvecklas i linje med våra förväntningar. Därmed, i samband med Q2-rapporten, väljer vi att behålla vårt tidigare värderingsintervall och upprepar vårt Base scenario där vi ser ett riskjuterat nuvärde per aktie om 8 kr.