Abelco Q4-20


Dolda värden inom Abelco börjar realiseras

År 2020 var ett starkt år för Abelco, som under det förra året visade att Bolagets strategi gett god effekt på resultatet, som uppgick till 100,7 MSEK (-23). Med fokus mot investeringar inom branscher som Fintech, E-handel och E-sport/Gaming är Abelco exponerade mot marknader i hög tillväxt, där portföljinnehav som bl.a. iCandy, ESPL, RightBridge och iSecrets driver Abelcos värdering. Genom en Sum of the Parts-värdering av hela Abelcos portfölj, anser vi att aktien inte nått sin fulla potential, där ett justerat substansvärde om 273 MSEK anses rättfärdigat i ett Base scenario, vilket motsvarar 0,17 kr/aktie.

  • Fortsätter leverera starka resultat under Q4-20

Fjärde kvartalet blev ett ytterligare kvitto på att Abelcos valda strategi givit bra utväxling under året. Koncernvinsten under Q4-20 steg till 50,3 MSEK (-4,8), en tydlig indikation på att Abelco är på rätt väg. Strukturell stark tillväxt i portföljbolagens underliggande marknader ger en hävstång i både tillväxt och värde

  • Portföljbolagen verkar på marknader med stark tillväxt

Abelco har exponering mot megatrenderna inom tech och digitalisering, där portföljbolagen gynnas av de starkt växande industrierna inom bl.a. Fintech, E-handel och E-sport/Gaming. Samtliga av dessa marknader förväntas uppvisa tvåsiffrig årstillväxt under de kommande åren, där den pågående digitaliseringen som sker globalt utgör en stark drivare.

  • Dolda värden börjar realiseras

I februari 2021 annonserade portföljbolaget RightBridge Ventures AB (RBV) att bolaget förvärvar iCandy Digital, som essentiellt ger RBV ca 23 % ägande i ESPL samt 6 st mobilspel med över 2 miljoner nedladdningar. Med förvärvet får Abelco, via RBV, ett ökat effektivt ägande i ESPL, och har således synliggjort värdena i ESPL och RightBridge som tidigare varit dolda. ESPL har under året breddat sina E-sportsplattform, anordnat över 20 000 matcher med över 11 miljoner tittare och har på bara ett år etablerats i     12 länder. Positiva nyheter avseende ESPL kan enligt Analyst Group utgöra en stark värdedrivare för Abelco framgent, nu när värdet har synliggjorts.

  • iCandy levererade ett All-Time-High-kvartal

Det fjärde kvartalet för 2020 blev iCandys bästa i bolagets historia, med en ca 270 % ökning i kundinsättningar YoY, motsvarande en omsättning om 1,3 MAUD. En stark bidragande faktor var hänfört till den lyckade lanseringen av spelet Maskeeters. Triggers i iCandy kommande månader är lanseringen av det nya spelet Claw Stars samt samarbetet med den kinesiska aktören Ohayoo. Abelcos ägarandel uppgår till 34,3 %, vilket per 2020-02-22 motsvarar ett marknadsvärde om ca 182,5 MSEK.

 

7

Value drives

4

Historical profitability

6

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.