24SevenOffice


Svensk expansion driver tillväxt

24SevenOffice levererar ett heltäckande, fullständigt molnbaserat, affärssystem till kunder inom främst Norge och Sverige. Bolaget inledde under 2018 en kraftig expansion på den svenska marknaden, vilket har inneburit en stark omsättningstillväxt, som i kvartal två 2019 låg på 32 %. Etableringen i Sverige har dock medfört stora kostnader för marknadsföring, personal, och försäljning, vilket gjort att Bolaget visat ett negativt nettoresultat de senaste två kvartalen. Givet en fortsatt hög estimerad omsättningstillväxt, om ca 32 % för 2019, så motiveras en P/S-multipel, baserad på en relativvärdering, om 7,5x i ett Base scenario, vilket ger en värdering om 19,7 kr per aktie för 2019.

  • Expansionen till Sverige driver tillväxt men pressar kortsiktigt marginalerna

24SevenOffice arbetar i nuläget med att etablera sig på den svenska marknaden, och har som målsättning att på längre sikt bli en av nordens ledande aktörer inom Enterprise Resource Planning. Den svenska expansionen har drivit en stark omsättningstillväxt, men kostnaderna har sedan expansionen inleddes ökat i en högre takt än omsättningen, vilket pressat Bolagets marginaler. Analyst Group räknar därför med att 24SevenOffice kommer visa förlust både under 2019 och 2020, men att Bolaget på längre sikt kan nå 10-20 % i rörelsemarginal.

  • Partnerskapsstrategi skapar stark merförsäljning av Bolagets affärssystem

24SevenOffice använder sig av en strategi där de erbjuder strategiska kunder att bli partners. Detta innebär att dessa kunder kan sälja vidare 24SevenOffice’s system till sina egna kunder, och för detta motta betalning från 24SevenOffice. På detta sätt kan 24SevenOffice skapa en stark merförsäljning av sina system, samtidigt som de binder en låg andel rörelsekapital. I takt med att 24SevenOffice växer sin kundbas så ökar därmed också merförsäljningen av Bolagets system genom partners. Med detta som bakgrund, så estimerar Analyst Group att 24SevenOffice växer antalet kunder med 30 % under 2019 och 28 % under 2020.

  • Bredden i 24SevenOffice’s system ger en konkurrensfördel

Flera jämnstora konkurrenter har affärssystem som är mer fokuserade inom ett specifikt område, exempelvis CRM eller redovisning. 24SevenOffice’s system är brett, och Bolaget har samlat de flesta funktioner som små och mellanstora företag kan behöva i sitt system. Detta blir en konkurrensfördel för 24SevenOffice, då denna typ av företag generellt föredrar att inte använda flera olika affärssystem, då det både kostnadsmässigt och organisatoriskt ofta är mindre fördelaktigt än att endast använda ett system.

6

Value drives

4

Historical profitability

6

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.